Berrriro ere


Txepetxa

Ostiralean -urriaren 10ean- berriro ere PP eta PSEk, elkarrekin, honako hau bozkatu zuten Eusko legebiltzarreko osoko bilkuran :

- Se suprime en su Integridad el Capitulo VII, del Título II de la Ley 6/2003 de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, que contiene los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42. (VII. kapituluaren izenburua hau da, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak)

- Queda derogado el Decreto 123/2008 de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ley
.

Zorionez, berriro ere bakarrik gelditu ziren eta ez zen aurrera atera. E8san nuen bezala, ez dezatela gehiengoa izan!

1 Comentarios:

Anonymous Josu Linaza dijo...

Hobe genduke esnatu eta gitxieneko adostasunetara heldu... euskaldunok (euskal hiztunok).
Kolonoek oso argi dauke eginbeharra. Espainiera ez dan beste edozein hizkuntza zapaldutea da euren lehentasuna.

Jarrera horrek beste zeozer be erakusten dau: gu, euskaldunak, akonplejata gagoz, asimilatuta neurri handi batean, baina españolak be akonplejatu hutsak dire. Izan be, konplejo handia behar da euskaralango hizkuntza txiki bateri (hiztun gitxi daukazalako) beldurre eukiteko, are gehiago, euskaldun guztiak erdaldun be bagarealako...

Beste gauza bat be argi izten dabe kolonoek aldiro-aldiro: euskaldunok Espainian ez daukagu etorkizunik.

15 octubre, 2008 09:56  

Publicar un comentario

<< Home