Bake-prozesua: puzzlearen zatiak lotzen ( II )


Aurreko post batean bake-prozesuan protagonistak izan diren alderdi politikoen (EAJ, Batasuna, PSOE) sukaldeen mahaien gainean zer nolako piezak zeuden aztertzen genuen. Oraingo honetan bake-prozesua zergatik porrot egin duen aztertu nahi genuke, alegia, zergatik ez den lortu zeuden zatiekin puzzlea osorik osatu. Bernardo Atxagaren antzarra ez da hori egiteko gai izan eta etxera itzuli da.


Zein izan daiteke, bada, porrotaren azalpen logikoa? Edozein herritar bezala ez dut elkarrizketetan zuzenean parte hartu, beraz, aurretik doa egiten den analisia huste hutsa dela. Hala ere, herritarrok bake-prozesuak zergatik egin duen porrot jakin nahi dugu, eta alderdi politikoen arduradunek oraindik ez dutenez benetan gertatutakoaren inguruan azalpen argirik eman, horra hor nirea.

Ezker abertzaleak Hego Euskalerria erakundetzeko proposamena egin zuenean bere “etxeko” eskariei begiratu zien batez ere: bake-mahaian ez zegoen aurrerapenik, Estatuaren errepresio politikoan ez zegoen etenik…Nolabaiteko etekin politikoa aurkeztu behar zien etxekoei justifikatzeko azken urteko lana eta ahalegina ez zela alperrik izan eta ez zela errendizio bat aurkezten ari.

Ez zen gai izan, ordea, bi urteko epean Nafarroarekin bat egiteak PNVrentzat suposatzen ziona ulertzeko eta PNVk egoera berrian gal zezakeen botere maila -nolabait eta denbora batez- konpentsatzeko. PSN elkarrizketetan sartu nahi izatea , bestalde, ekimen egokia zitekeen, baina une horretan parte hartu nahi ez bazuten, itxaroterik ere bazegoen mahai politiko ofiziala eratu arte eta abenduaren bake-konferentzia antolatu arte. Erakundetzeari buruzko gaia agendan sartzera mugatu behar zuten. Presaz eta arinki jokatu zutela ematen du.

PNV ez zegoen behar bezala prestatuta aurkezten zitzaizkion arrisku politikoa onartzeko eta epe motzeko analisietan gelditu zen, gaur egun PNVk EAEn duen zentralitatea Euskal Herria osora zabaltzeko apustuak ekar diezazkiokeen abantaila politikoak sakon aztertu gabe. Bake-prozesuak porrot eginez gero Batasunak jasango zuen marginalizazio eskemarekin baino ez zuen egoera aztertu.

Bazuen, ordea, bi urteko epe hori luzatzea eskatzerik, aldaketa instituzionalak zekarzkion arriskuak hobeto kudeatu ahal izateko edo dena delako epean PSE eta Batasunaren arteko aliantzarik ez egotea eskatzerik, Katalunian gertatutakoa hemen epe batean gerta ez zedin ziurtatzeko. Gaia mahai politiko ofizialaren agendan sartzea eta bake-konferentziaren eztabaidarako proposamen bat izatea bideratu beharko zukeen.

Azkenik, PSOEri- aurreko bi erpinak ez bezala- Espainian boterea ez galtzeari begira dago. Euskalerriako prozesuarekin aurrera egiteko prest dago, beti ere, xede horretarako onuragarria bada. Hor izan ditu PPrekiko hauteskunde-tarte txikia, hainbat epaileen oztopoak, PSOE barruko kontrako indarrak… Horiek guztiak izan dira bake-prozesuan aurrera egitea eta bere konpromisoak betetzea eragotzi dizkiotenak. Horiek horrela, Batasunaren proposamena ez zuen onartzerik, are gehiago, PNV alde agertzen ez bazen eta ziurrenik, gainera, PSNn ere Hego Euskalerriako lurraldeak bat egitearen aurkako jarrera sendoak izango baitira.

Nolanahi ere, asko aurreratu dela uste dugu:

a) Borroka armatua desagertzeko bidean egon zitekeen jada, ETA borroka armatua uzteko prest baitago.

b) Batasunak marko juridikoaren aldaketak gaurko legeriatik abiatzea onartzen du. Horrek derrigor dakar Hego Euskalerriako autonomia-erakunde berria eratu arte, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan erreferendum berezituak egin behar izatea. Erreferendum bidez, herritarren iritzia entzutea izango da prozesuan inposaketa politikorik egongo ez dela bermatzeko biderik egokiena.

c) PSOEk Euskalerria nazioa dela onartzen du eta Euskalerriaren erabakitzeko eskubidea onartzeko prest dago, baina eskubide hori erabiltzeko behar diren berme nahikorik eman gabe oraindik. Hego Euskalerria erakunde politiko batean biltzeko gaia agenda politikoan sartzeko prest dago.

d) PNV-EAJ Nafarroarekin bat egin nahi du, baina berari abantaila politikoak ekarriko dizkion bidetik.

Eta honen guztiaren aurrean, zer?

Dudarik gabe, elkarrizketetan jarraitu behar da, hain zuzen desadostasunen inguruko puntuetan dauden korapiloak askatzeko. Mahai politiko ofizialaren agenda prestatu behar dute eta hor gaiak sartzea ez da eragotzi behar. Guztien erritmo politikoak uztartzen saiatu behar dira eta bake-prozesua bera eta haren lorpenak bake-prozesuan parte hartzen duten guztientzat errentagarria izan behar dutela kontuan hartu. Era berean, bake-prozesuan parte ez hartzea erabakitzen dutenentzat politikoki ez errentagarria gertatzea lortu behar da (esaterako, PPri).

Errealismo punturik gabe eta interes guztiak behar bezala josi gabe, asmo polita eta idealista guztiek asmo hutsa izaten jarraituko dute.

Bukatzeko, herritarren ikuspegitik prozesuaren metodologiak kritika bat merezi du, hain zuzen ere, gardentasun falta egon dela. Gardentasun ezak egin du herritarrok prozesua ezin blindatu ahal izatea atzera pausorik gerta ez zitezen. Aurrera begira herritarron parte hartzea handiagoa izan beharko luke puzzlearen lau puntuen inguruan, lortutako adostasun mailan atzera pausorik ez egoteko eta oraindik korapiloa askatu gabe duten gaietan alderdi politikoek adostasuna lor dezaten bultzatzeko.

Etiquetas:

La Vital y el Alavés


Es probable que, al escribir estas líneas más con las vísceras (incluida la cardiaca) que con la cabeza, se me estén escapando cuestiones de estrategia financiera que, tal vez, pudieran dar razón de lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso allá va la opinión de un gasteiztarra"no financiero".

Desde hace años, la sociedad vitoriana clama por deshacerse de un personaje que responde al nombre de Dmitry Piterman y que ha convertido al Deportivo Alavés en un referente internacional de la chapuza, el caciquismo y, en general, del ridículo deportivo y social.

Después de esos años a los que me refería, por fin hay quien ha decidido intentar lo que todos los gasteiztarras, futboleros o no, queremos que no es otra cosa que pasar la ignominiosa página que ha protagonizado el ucraniano al frente del “Glorioso”, pero resulta que el problema lo tenemos en casa: la Caja Vital se niega a prestar su apoyo a la operación, obligando a sus promotores a recurrir a otras entidades como el BBVA, la Caja Navarra o el Banco de Santander.

¿Esta es la capacidad que tenemos en Álava de resolver por nosotros mismos nuestros propios problemas? ¿Es este el modelo de una caja de ahorros “a la medida” de las necesidades alavesas, que algunos defienden?

Mencionaba al comienzo lo limitado de mis conocimientos en cuanto a los riesgos que para cualquier entidad financiera puede encerrar una operación de esta naturaleza pero, con todo, los interrogantes están ahí: ¿es un problema de estrategia o de capacidad de endeudamiento?, ¿entenderíamos los alaveses que los riesgos que para la Vital Kutxa son inasumibles, no lo fueran para la CAN o para el Banco de Santander?

Etiquetas:

Bake-prozesua: puzzlearen zatiak lotzen ( I )


Bernardo Atxagak Euskaltzaindian sartzeko hitzaldian antzar bat erabili zuen euskalgintzaren gainean hegalditxo bat egiteko. Guk Atxagaren antzarrari eskatuko diogu -bake-prozesua etenda dagoen honetan- politikarien sukaldeen gainetik beste hegalditxo bat egitea. Ea Atxagari eman zion bezain ikuspegi interesgarria ematen digun oraingoan ere.Bake-prozesuaren puzzlea dute alderdi politiko guztiek mahai gainean, baina puzzle zatiak nahiko nahaspilaturik daude eta badirudi alderdi guztiei zatiren bat falta zaiela. Bake prozesuaren protagonismoa eraman duten alderdien arteko (PNV, PSOE, Batasuna) mahaien inguruan jesarrita daudenen artean arkitekto eta ingeniari politiko gutxi ikusten dira

Egunkarietako azken albisteak kontuan harturik, prozesuari bide eman diotena PSOE eta Batasunaren artean duela sei urte hasi ziren elkarrizketa informalak izan ziren. Elkarrizketa horien ondorio izan ziren Anoetaren lan-eskema bikoitza (Bakea eta normalizazioa bereiztu beharra) eta ETAren su-etena. Tartean, Ibarretxe Plana izapidetu zen eta horrek arazo politikoa gizarteratzen lagundu zuen, dudarik gabe.

Hurrengo urrats erabakigarria Loiolan eman omen zen 2006ko udazkenean PNV, PSOE eta Batasunaren arteko elkarrizketen bidez. Elkarrizketa horietan mahai politikoa eratzeko zirriborro bat landu zen, guk hemen Loiolako proposamena deituko dioguna. Loiolako proposamen horretan etorkizuneko akordio politikoaren ardatzek zeintzuk izan beharko luketen eta prozesua aurrera eramateko metodoa eta egutegia ( Ibilbide-orria edo “Hoja de Ruta”) jasotzen omen ziren.

Proposamen horretan ditugu, beraz, azkenean eta zoritzarrez, behar bezala lotu ezin izan diren normalkuntzarako puzzlearen piezak. Hona hemen:

a) Euskalerriaren nazio adierazpena.

b) Eskubide guztiak eta guztien eskubideak aintzat hartzeko adierazpena.

c) Euskalerriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidearen aldeko adierazpena.

d) Euskalerriako erakundetzea eta, hegoaldeari dagokionez, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa autonomia erkidego bakar batean biltzeko proposamena.

Gara egunkariaren arabera, lehenengo bi puntuen inguruan adostasuna lortu zuten hirukia osatzen zuten alderdiek, baina desadostasuna azken bi puntu horietan eman zen, alegia, Euskalerriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidearen inguruan eta Hego Euskalerria erakundetzearen inguruan.

Horrela ikusita –badakigu, nolanahi ere, hegaldiak hartu duen altueragatik Bernardoren antzarrak oso azaleko ikuspegia eman dezakeela – badirudi desadostasunak gai politikoen ingurukoak izan direla, eta ez horrenbeste, ETA eta Gobernuaren ardura zen desmilitarizazioaren gaiaren ingurukoak. Horretan ez da eman hasiera batean adostutako erritmoa, baina edukietan adostasuna dagoela badirudi, hasiera batean behintzat. Ondorio hori egiaztatzeko beste datu bat da 2007ko maiatzean Europako hiriren batean Batasuna/ETA eta PSOE/Gobernuaren artean prozesua bideratzeko egindako azken saiakera, nazioarteko hainbat begiraleen aurrean. Saiakera horretan argi ikusi da ETA prest dagoela bere egitura militar guztia desegiteko eta baldintzarik gabeko su-etena berriro aldarrikatzeko, mahai politikoan akordio lortuz gero. Denok dakigunez ez zen horrelakorik gertatu eta ETAk su-etena indargabe utzi zuen udal hauteskundeak eta gero, zoritzarrez.

Loiolako proposamenean desadostasunak –gorago ikusi dugunez- bi puntutan azaldu ziren: erabakitzeko eskubidea eta Hego Euskalerria erakundetzeko eredua.

Ezker abertzalearen iritziz, puntu horiek idatzita zeuden moduan anbiguotasun kutsua zuten eta ez zuten behar bezala bermatzen etorkizunean bertan jasotakoa gauzatu ahal izatea. Anbiguotasun hori zuzentzeko beranduago Anaitasuna proposamen gisa ezagutu duguna jarri zuen eztabaidagai: Hego Euskalerriako lau lurraldeak autonomia erkidego bakar batean biltzea bi urteko epean eta erabakitzeko eskubidea erabiltzeko aldarrikapena eta bermeak (independentziaren bidea zabalik utzi beharko lukeena).

PNV-EAJk ez zuen onartu nahi izan lurraldetasunaren arazoaren konponbidea bake-prozesuaren emaitza zuzena izatea, horrekin protagonismo politikoa galtzen baitzuen eta autonomia erkidego berrian botere kuota galtzen zuelako. Lurraldetasunaren gaia EAJk NaBai koalizioren bidez bideratuta zuen eta, Nafarroan alternantzia politikoa lortuz gero (PSNrekin batera UPN boteretik kenduz gero), Nafarroa gainontzeko euskal lurraldeekin biltzeko eskaria Nafarroatik bertatik ateratzea espero zuten. Horiek horrela, Batasunaren proposamena ez zen bateragarria haien epe motzeko estrategia eta eskemekin.

Nolanahi ere, jarrera horrekin PNVk ahaztu egiten du azken urteetan erabili izan duen goiburua: “ez inposatu, ez eragotzi”, izan ere, elkarrizketetatik aldenduz, lurraldetasunaren gaian estrategia ezberdina izateagatik, eragotzi egin zuen eratu behar zen mahai politikoaren agendan Hego Euskalerria erakundetzeko eztabaida sartzea eta abendurako antolatu behar zuten bake-konferentzian eztabaidarako proposamen gisa egotea.

PSOEk, aldiz, -hirukiaren azken erpinak- PNVren jarrera ezkorra ikusita, Batasunaren proposamena negoziatu beharreko eduki gisa hartu zuen, eta badaezpada atzera egin zuen edozein negoziaziotan hartzen den estrategiari helduz: amore emateko beti dago denbora, baina ez dezaten gehiegi hasieratik atera.

Hori guztia da Bernardoren antzarrak alderdi politikoen sukaldean ikusi duena. Prozesua bideratzeko puzzlearen piezak sukaldeko mahaian daude, baina puzzlearen konplexutasuna dela-eta arkitekto eta ingeniari politikoak behar direla horiek guztiak bere tokian jartzeko. Gainera alderdi politiko bakoitzak ez ditu puzzlearen pieza guztiak, eta elkarri trukatzeko beharra ikusten da, beraz, ingeniari politikoek zubiak eraiki beharko dituztela dirudi.

Etiquetas:

El problema no son las alcaldías


Escribía ayer Iñaki Iriondo:

"No le falta razón al PNV cuando se queja de que algunos de sus socios de gobierno han colaborado en desbancarle de algunas alcaldías, aunque quizá debiera preguntarse por qué ha llegado a ocurrir eso en localidades muy concretas. Pero esto -que ha enfadado a muchos militantes jeltzales y ha incrementado su inquina hacia «los enanos» EA y EB- no es el principal problema actual del tripartito".

"El primer problema que hoy tiene el proyecto de Ibarretxe como «columna vertebral» es que sus planteamientos no son compartidos por la mayoría del EBB".

"Y el segundo problema es que el lehendakari hace un discurso que suena bien a los oídos de muchos abertzales de base, pero se encuentra atado de pies y manos para poder llevarlo a la práctica. Ha llegado al ecuador de esta legislatura y ¿qué puede ofrecer? ¿La ley de Suelo que casi parte al propio grupo parlamentario del PNV? ¿Los presupuestos pactados con el PSE después de haber accedido a Lehendakaritza gracias a votos de EHAK?"

"Es posible que Ibarretxe esté buscando algún golpe de efecto para tomar impulso a partir del Pleno de Política General de finales de setiembre. ¿Desempolvará el nuevo Estatuto como sugiere la última encuesta? Y, de ser así, ¿podrá hacer algo más que un discurso? ¿Le han oído algo sobre la materia a Josu Jon Imaz?"

Etiquetas: ,

Noain 2007. Cuando la memoria es riqueza


En Nabarralde:

Hace casi 500 años Navarra fue derrotada en Noain. Perdió la independencia. Pero sigue viva en nosotros. La memoria nos muestra quiénes somos, dónde nos rebelamos, cuál es la tierra que nos vincula.

Noain 2007

Memoria, lengua, territorio, cultura, formas de vida, la fuerza de nuestra comunidad… Esta herencia es lo que somos, nuestra sociedad viva y creadora, la base de lo que queramos ser mañana.

Pero para activar esta potencia es necesario que seamos independientes.

Orain ia 500 urte Nabarra Noainen garaitua izan zen. Independentzia galdu zuen. Baina bizirik dirau gure artean, gugan.

Memoriak nor garen esaten digu, zein den batzen gaituen lurra. Memoria, hizkuntza, lurraldea, kultura, bizierak, gure erkidegoaren indarra… Ondare hau da garena, gure gizartea bizirik eta sortzaile, bihar izan nahi dugunaren funtsa.

Baina aberastasun hau pizteko eta garatzeko independentzia behar dugu.

Etiquetas:

Galdos, el baricentro de la política vasca


Maravilloso ejercicio de equidistancia el que esta mañana hacía Iñaki Galdos, situándose en el baricentro del triángulo Imaz, Errazti, Ibarretxe:

- Es "deseable" que el tripartito del Gobierno Vasco se mantenga como "cauce central" de la política vasca.

- No se puede articular la gobernabilidad de toda la CAV sólo con el tripartito. En la realidad sociológica de la CAV, "el tripartito matemáticamente da para lo que da

- "En estos momentos es absolutamente necesaria una reflexión sobre el discurso, sobre el futuro del nacionalismo. Si a consecuencia de esa reflexión se concluye que es absolutamente necesario poner en marcha pactos transversales, no lo negaría"

- Diputación en Gipuzkoa, Galdos ha destacado el "grado de sintonía" con el PNV, aunque ha aclarado que "todavía quedan flecos por resolver" y que "no hemos excluido al PSE". Ha añadido que "deshojarán la margarita" la semana que viene.

- "No podemos permitir es que 6 junteros(de EB) sobre 51 condicionen la política foral en esta materia".

Etiquetas:

¿ETA se va de pic nic?


Hay quien lo tiene muy claro: "Un comando armado de ETA robó el martes cerca de Estrasburgo (Alsacia) más de 40 kilos de combustible sólido con el que se puede fabricar hexógeno, reforzante usado en el atentado de Barajas, y explosivos caseros habituales en las organizaciones yihadistas. La policía antiterrorista francesa, convencida al cien por cien de la pista vasca,..."


Aunque hay quien prefiere ser más prudente...


"Tras haber apuntado en un primer momento a ETA, la policía francesa duda ahora de que la banda terrorista fuera la autora del robo perpetrado anoche ..., agentes especialistas en desactivación de explosivos de Policía y Guardia Civil con muchos años de experiencia, consultados por Europa Press, han asegurado no recordar ningún artefacto explosivo de la banda fabricado con este tipo de pastillas. Asimismo, el fabricante de las pastillas Esbit ha explicado que las "tabletas" que fabrica su empresa en ningún caso explotan".

"Por otra parte, los Servicios de Información españoles han mostrado hoy su extrañeza por el objeto del robo, artículos que se pueden comprar en cualquier punto de Francia o España con todas las facilidades, incluso en grandes superficies comerciales".

Etiquetas:

¿Relevo o reciclaje?


El otro día asistí a un interesante encuentro de reflexión en el que, en otros muchos temas, también se puso sobre el tapete el del relevo generacional, del que tanto se habla y tan poco se explica ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relevar a una generación? ¿No habría que sustituir lo de relevar por lo de reciclar? Por lo general, cuando hablamos de relevar, nos referimos a aquellas personas que rondan los sesenta y llevan muchos lustros de cargos internos o institucionales ¿Porqué hay que relevarles?

Pues porque se tiende a considerar que hay que dar paso a los que vienen por detrás que, dicho sea de paso, son pocos ¿Y qué hacemos con los que tienen 45 años y llevan 20 años de cargos? ¿Entendemos por relevar mandarlos a casa? ¿Por qué no abogamos por el reciclaje en todas las franjas de edad? ¿Por qué retirar a nuestra gente a los 60 si se pretende alargar la edad laboral hasta los 70?

Hace unos días se publicaba la noticia de que en España existen ya 2.000.000 de personas que superan los 80. No sé cuáles serán las cifras de Euskal Herria, pero deduzco que parecidas o superiores, por eso de un menor porcentaje de inmigrantes ¿Desde qué edades hablamos de relevar a los políticos? Más o menos, cuando llegan a los 60 ¿Qué porcentaje de población vasca tenemos por encima de los 60? El dato que he encontrado es que el 17% de la población de Hegoalde está por encima de 65 años. Calculo que será un 25% el que supero los 60 años. Pretender erradicar de la vida política a los sesentones me parece una broma de mal gusto, y mucho más en una organización cuya media de edad está por encima de los 45 años.

Os cuento una anécdota para dar consistencia a mi posición. Hace unos diez años, con 38 años aproximadamente, participaba en un grupo de trabajo en Vitoria. Venían al grupo chavales que no llegaban a la treintena, y ya entonces hablaban de que nosotros, los mayores (yo con 38), debíamos dejar el paso a los más jóvenes. La verdad es que entonces, como ahora, el único paso que podía cederles era mi condición de afiliado, no más. Diez años más tarde, los mismos reivindican el paso a los cincuentones; y dentro de diez lo harán con quienes tengan sesenta. El planteamiento de la cuestión es, para mí, equivocado.

El problema de los partidos no está por arriba, en esa pirámide con tripa por la cabeza. El problema está abajo, en la ausencia de relevo. No hay que relevar a los que llegan a los sesenta, hay que garantizar que el día que toque el cambio por los motivos que sean, haya recursos humanos suficientes. No se releva a nadie por edad si lo hace bien. Se le releva a la edad que sea, incluso con treinta, si es que no cumple. La razón es siempre la calidad y el buen hacer, nunca la edad. Nuestro objetivo debe ser el disponer de gente capaz, con entidad y con principios. Y aquí mi daga para los más jóvenes.

Se observa últimamente un advenimiento a las estructuras de los partidos de jóvenes con poca ideología y mucha ambición. Un poco de equilibrio entre las dos características no les vendría mal. Los cincuentones y sesentones de los partidos, también del PNV, dan, hoy por hoy, vuelta y media a los mocosos veinteañeros; también a los treintañeros. Tienen, aquellos, mucho que enseñar; y éstos, bastante que aprender. Tienen aquellos muchos años de oficio (algunos le llaman escarmiento) por detrás y mucha tarea por delante; tienen éstos toda una vida por delante y poco bagaje por detrás.

Lo que últimamente empieza a fastidiar son, más que los que llegan a cierta edad, aquellos que sólo han pertenecido a una formación política desde la atalaya de cargo político. Cargos tiene que haberlos si se detenta poder. Es inevitable. Lo que yo propondría sería que una vez que un cargo haya cumplido 12 años en uno de confianza se le relevara para un período de reciclaje. Se observaría en ellos su actitud ante las labores domésticas no remuneradas; y después se vería si otra vez acceden a cargos. Dependería de su período de reciclaje. Tengo pocas dudas de que los eternos ausentes y cargos vitalicios modificaran parte de sus modos y conductas de actuación.

Etiquetas:

América en Amárica


Oigo estrenarse en los micrófonos a Juan Carlos Alonso como nuevo responsable municipal de Movilidad y es como si me pasaran un cubito de hielo por el cogote. Vale que quiera hacer lo posible y lo imposible por dar marcha atrás a la adjudicación del parking de Renfe. Vale que parezca dar marcha atrás en su empecinamiento por ampliar el parking de Santa Bárbara. Pero cambiar todo esto por un aparcamiento subterráneo en la plaza de Amárica


Vamos a explicar unas cuantas cosas en el ameno formato de pregunta y respuesta:

¿Cabe un aparcamiento de 600 plazas en la plaza de Amárica?
Hagamos cuentas. En el caso del proyecto de parking de RENFE consiguieron rascar 305 plazas, un centenar por cada planta, en una parcela de poco más de 2.400 metros cuadrados. Hacemos una medición de la superficie excavable de la plaza de Amárica y no pasa de 3.300 metros cuadrados, lo que vendría a traducirse en no más de 150 plazas de aparcamiento por planta. Inevitablemente habría que hacer un parking de cuatro plantas, lo que dispararía costes y complicaría enormemente los trabajos. ¿De dónde se sacan los socialistas que el aparcamiento de Amárica tendría unos costes de construcción inferiores en un 20% al de Renfe?, ¿en qué se basan para decir que construirlo llevaría entre 6 y 8 meses menos?

¿Es este parking la verdadera solución para la reactivación comercial de la zona centro?
Una y mil veces diremos que no. Acceder en vehículo privado al centro es bastante más complicado que al Boulevard. Un simple coche en doble fila se convierte en un mortal cuello de botella, sobre todo en calles como Florida y Manuel Iradier, donde la intensidad de tráfico supera los 10.000 vehículos diarios. A esto añádele el “incentivo” de pagar por aparcar, algo que provoca verdadero sarpullido al conductor autóctono. ¿Disponiendo de 4.000 plazas a aparcamiento gratuito en el Boulevard? Ni de coña.

Si además consideramos el cruce de Dato con General Álava como corazón comercial de la zona centro resulta que un parking en Amárica se sitúa a 300 metros a pie, es decir, sólo 150 menos que el de Santa Bárbara y 200 menos que el de la Catedral. En el Boulevard es aparcar, andar no más de un centenar de metros y la tarjeta de crédito ya puede echar humo.

¿Es sostenible un parking en Amárica?
El diagnóstico elaborado dentro de los trabajos del Plan de Movilidad indica claramente que no. Fundamentalmente porque se quiebra el principio fundamental de reducción del tráfico en la zona centro. Además, se vuelve a insistir en el error de hacer de la política de aparcamientos una acumulación de decisiones aisladas, invertebradas e incoherentes.

¿Cuántas veces tendremos que desenterrar el proyecto de aparcamiento de Amárica?
Se planteó por primera vez a mediados de los 80. Entonces se impulsó un concurso que quedó desierto por falta de interés de las constructoras. Cuerda retomó la idea en el 96 y Nuevamente se llegó a la conclusión de que no se trataba de un proyecto viable. Ahora vuelve a la carga Lazcoz. No existe ningún motivo tangible que demuestre su viabilidad.

Todo esto del parking de Amárica me suena un poco a querer descubrir América cuando todavía estamos a la altura de las Azores. Señores, estamos hablando de política de movilidad, una de las áreas más sensibles de la gestión municipal donde un error puede tener insospechadas repercusiones. Ante todo mucha cabeza.

Etiquetas: ,

...y habló el PNV


Han sido varias las ocasiones en las que, desde Arabatik, y a la vista de las “informaciones” que tanto desde las filas del MLNV, como desde el propio partido socialista, se venían filtrando a través de Gara y de El País, reprochándose mutuamente la responsabilidad del atasco del proceso de negociación y, sobre todo, haciendo recaer sobre el PNV la responsabilidad última de la actual situación de “stand by”, hemos reclamado conocer públicamente la versión que el PNV podía –y debía- ofrecer acerca del posicionamiento mantenido en aquellas reuniones.

Por eso, es de aplaudir la intervención hoy de Imaz, aclarando que “las negociaciones se rompieron por "el chantaje a punta de pistola" de ETA”. Explicaba Imaz en Radio Euskadi que él mismo participó en la reunión negociadora en la que la izquierda abertzale "dijo al Partido Socialista que, o defendía activa y públicamente conformar un único espacio de autogobierno entre Navarra y el País Vasco, o todo se rompe".

Decía Imaz que "si ha callado durante ocho meses" es porque los participantes en aquellas conversaciones pactaron no desvelar su contenido y que, si ahora habla, es por las "mentiras" de "ETA y Batasuna, con la colaboración de Gara, cuando dicen que no se quiso respetar (por el PNV y el PSOE) que Navarra tuviera su propia decisión para crear una institución conjunta con Euskadi. Defendemos que Navarra pueda decidir su futuro y como abertzales trabajamos para que haya un espacio común, pero no a través de la amenaza y el chantaje de la violencia".

Etiquetas: ,

En Araba, la matemática "da lo que da"


El fin de semana había sido intenso y más que generoso en cuanto a sucedidos y declaraciones que insinuaban un futuro más que turbulento para el llamado tripartito vasco. A falta de jornada liguera, los comentarios del lunes se centraban en el estado de coma profundo en el que parecía haber entrado la “entente tripartita”, al menos en lo que al orden municipal y foral se refería.

Llegó el martes, y con él la reafirmación de Juan José Ibarretxe en el sentido de que teníamos tripartito “para rato”: "es la apuesta más centrada que se ha hecho en los últimos tiempos. Somos la columna vertebral. Y lo somos porque, frente a las posiciones de las orillas, suponemos el cauce central. Este Gobierno no sólo va a liderar el país durante los próximos dos años…lo va a liderar también después del 2009”.

Y, finalmente, ha sido hoy, miércoles, cuando hemos tenido noticia, por boca de un "reaparecido" Imaz, de la “síntesis superadora” que acota la validez y solidez del tripartito “de cara al Gobierno vasco”, si bien reclama “algunos matices en lo que supone su aplicación a diputaciones y ayuntamientos". Y como un ejemplo siempre enriquece la exposición teórica, el presidente del EBB no ha dudado en ofrecerlo: Araba, “donde la matemática ciudadana da lo que da".

Parafraseando las palabras de Xabier Agirre a la finalización del Pleno de constitución de la Mesa de Juntas Generales: blanco y en botella…”

Etiquetas: ,

En clave interna


Urkullu

En adelante, todos los acontecimientos socio-políticos de Hegoalde habrán de ser tratados por el PNV también en clave interna, por eso de la proximidad de la cita electoral al EBB. En enero de 2004 se aprobó, para que Josu Jon Imaz la gestionara, una ponencia política para la primera década del S. XXI, elaborada en todo su proceso en el 2003, bajo la batuta del aún presidente del EBB X. Arzalluz. Agua pasada no mueve molino, dicen. No sin razón. No volvamos a confundirnos. El próximo presidente del EBB, y toda su ejecutiva, deben ser leales a las ponencias que antes de su elección apruebe la Asamblea Nacional,...

... después de haber sido sometidas a todas y cada una de las asambleas locales. Incurriríamos en un grave error si la ponencias para el próximo lustro no se hicieran eco de los acontecimientos y circunstancias socio-políticas que ahora mismo nos ocupan, parte de las cuales fueron tratadas ayer por el portavoz del EBB y presidente del BBB Iñigo Urkullu en declaraciones a ETB.

Vaya por delante que no podemos centrar nuestra atención exclusivamente en la Ponencia política, ya que el resto, entre las que sobresale le organizativa, son de vital importancia en un momento en el que el Partido adolece de defectos sobrevenidos de cambio de ciclo en los modos de gestión, de la acumulación de 28 años de gestión, de la obsolescencia de prácticas habituales hasta el presente y de la importancia de instrumentos de comunicación como Internet. Cuestiones como la función de las Asambleas, la participación directa de la afiliación en la toma de decisiones, la ausencia del cargo público-político de la vida interna del partido, el relevo-reciclaje de cuadros y muchos más son de obligado e insoslayable estudio.

Ayer Iñigo Urkullu esbozó en la entrevista concedida a ETB parte de las claves que nos acuciarán el próximo lustro y que, por lo tanto, deben ser contempladas en la Ponencia política:

1.- La resolución de la cuestión política vasca debe ser abordada aunque persista la violencia terrorista.

2.-Todos los agentes políticos deben intervenir en la resolución, sin ningún tipo de ingerencias militares externas. Para que la presencia de Batasuna tenga credibilidad deberá acreditar fehacientemente su no dependencia estructural de ETA.

3. Por lo tanto, el Proceso de Paz y el Proceso de Normalización no son líneas paralelas, bien que en puntos determinados puedan existir vasos comunicantes.

3.- El PNV, en puridad democrática por ser el partido más votado de Hegoalde, debe detentar la centralidad en la resolución del conflicto. Se confunde quien interpreta lealtad con dejación de responsabilidades.

4.- Enroques por Cuestión de Estado como el ejercitado con el Plan Ibarretxe en el Congreso de Diputados español sólo demuestran la impotencia de los poderes del Estado para hacer frente a la irresuelta cuestión política vasca y navarra.

5.- El actual modelo de Estado no sirve para encauzar la cuestión vasco-navarra, por lo que es necesario un cambio. Cambio que precisa de un acuerdo integrador o de una iniciativa política consensuada, sin que la existencia de la violencia sirva de coartada para no abordar el problema político.

Hasta ahí los puntos tratados ayer por Urkullu en ETB. Se les podrá sacar punta; se podrán matizar los sustantivos, y aún más los adjetivos; se podrá significar la ausencia de alusiones al derecho a decidir y a la necesidad de asumir la existencia de un pueblo, de una nación. No sabemos en qué estadio tenemos el Nuevo Estatuto Político aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento de la CAV ni qué va a ser de la consulta prometida para esta legislatura. Tampoco estaría mal que abordáramos sin complejos e futuro del tripartito y de sus potencialidades. Aún no tenemos nada entre manos, estamos en los previos. Tiempo habrá de tratarlos. Sólo un deseo: que no se soslayen las cuestiones incómodas.

Etiquetas:

Tripartito


Se debate en la Comunidad Autónoma Vasca sobre la posibilidad de pervivencia del Gobierno tripartito, luego que en la composición de los distintos niveles de gobierno, se han dado casos, de “infidelidad”, al no respetarse en los mismos, la formula del ejecutivo vasco de Lakua.

Las directivas partidarias dicen haber dado las instrucciones necesarias, pero ya antes de las elecciones se hicieron guiños en cualquier dirección, inclusive, la conducción del PNV manifestaba públicamente que su estrategia de cara al futuro, era una alianza con el Partido Socialista, lo cual no ayudaba a mantener la táctica prevista. Mientras tanto, en algunos municipios, EA también transgredía la formula vertical y desplazaba al PNV, y a todo esto, la IU le entregaba en bandeja al Partido Socialista la Juntas Generales de Gipuzkoa, sumando sus votos a los del PP.

También es necesario mencionar casos extremos, como el de Sopuerta (Bizkaia), donde la directiva del PNV indicó a sus ediles locales que no apoyarán a EA, dejando la alcaldía en manos de un representante del franquismo.

Nada positivo suma al panorama político vasco, las apreciaciones de algunos dirigentes de Batasuna, los cuales, en estos días han subestimado las posibilidades Nafarroa Bai como alternativa en Navarra, argumentando además, sobre el fin del tripartito, como si por casa todo estuviera en orden. En este sentido, la formación de la izquierda vasca no ha podido aclarar aún ante la sociedad: su posición ante el fin de la tregua de ETA, las reuniones a tres bandas y en solitario con el PSOE, alejándose de su propuesta de formar una mesa sin exclusiones, como anunciaran en la declaración de Anoeta.

En fin, no son buenos momentos para el nacionalismo vasco en su conjunto e imagino que en este momento hablar del fin del tripartito, sobre todo, de parte de algunos dirigentes del PNV, es anunciar el fin de Ibarretxe, olvidando que ha sido este gobierno el que le puso la cara en su momento, al avance del bloque nacionalista español.

Le quedan dos años a esta legislatura, y sería bueno profundizar las propuestas de autogobierno y llevar adelante la consulta. Los partidos abertzales todos, deberían revisar sus objetivos y estrategias, cada cual puede hacer las alianzas que quiera, pero cuando se hacen los pactos, se respetan. Ya lo anunció en estos días Xabier Arzalluz, un experimentado en estos temas, que en Madrid existe mucho interés en poner fin al actual gobierno tripartito de la Comunidad Autónoma Vasca. El dilema es hacerle el juego a Madrid, o comenzar construir un frente abertzale que sea superador en un futuro al actual tripartito, basándose en unos mínimos que podrían ser: el respeto de los derechos humanos, la unidad abertzale, el avance soberanista, como así también, garantizar el derecho a decidir del pueblo vasco.

Prof. César Arrondo. Universidad Nacional de La Plata/Argentina.

Etiquetas:

Acordamos


No me extraña, después de leer el penúltimo capítulo sobres las idas y venidas de ETA en los últimos meses, que el Gobierno español les diera el portazo en Ginebra. La muestra de la insensatez del MLNV es, precisamente, que planteasen la Propuesta-Acuerdo (la presentada por ETA al Gobierno español en mayo de este año) como si de un tótem o una tabla de salvación se tratara. En la metodología del proceso abierto después de alto el fuego de marzo de 2006, diseñada según criterios establecidos precisamente por Batasuna en la Declaración de Anoeta, se establecían dos procesos: el de Paz y el de Normalización. Las dudas estribaban en si debían ser paralelos en el tiempo, por eso de que el uno no presionara sobre el otro, y por eso de que cada cual debía generar vida propia.

La Mesa creada para el proceso de Normalización encalló en octubre de 2006. Cada uno de los agentes dio su versión, más de cara a la galería mediática, con el objetivo de librar su propia posición, que como un ejercicio de sincera aclaración ante la ciudadanía, a quien representaban y a quien se debían en su labor negociadora. Fracasaron ¿Por qué? ¿Cómo había que repartir las culpas?

El PSOE y el PNV, a una, no tuvieron dudas: fue la intervención inquisitorial de ETA, previamente pactada o no , sobre Batasuna, la causante del colapso y del fracaso, por añadir a lo avanzado hasta entonces ¬que era bastante, según los agentes intervinientes¬ la cuestión de la territorialidad, consecuencia de la Propuesta del Anaitasuna. En esa propuesta Batasuna apostaba por aceptar el ordenamiento jurídico vigente, pero abogaba por la creación de una autonomía conjunta para Hegoalde con capacidad legislativa. Era, en principio, sólo una propuesta parcial, a la espera de que otros, si discrepaban, ofrecieran otra en alternativa. Ni los otros agentes presentaron alternativa, ni, a lo que se ve, hubiera tenido resultado positivo de haberlo hecho si nos atenemos a lo publicado ayer.

Entre los papeles presentados ayer por Gara nos encontramos con un conjunto de propuestas-acuerdos que aclaran lo que entonces pudo ocurrir, y echa luz sobre el papel no asumido por ETA de ser un interlocutor para cuestiones exclusivamente militares. Aquello de que ETA intervino por medio de Batasuna en la mesa a tres era cierto, y ahora se demuestra.

Se demuestra porque en la Propuesta-Acuerdo de ETA se recogen cuestiones políticas, echando definitivamente por tierra la falacia de dos procesos independientes y de que ETA sólo se encargaría de cuestiones militares. Entre los acuerdos políticos contemplados por ETA para una negociación exclusiva con el Gobierno español en mayo de 2007 están los pesos pesados del conflicto. Aparte de la inadmisible intervención de un grupo armado en cuestiones políticas, llama la atención el carácter imperativo de su redacción:

"El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo del 2007.
Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:
- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.
- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.
El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.
Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del Pueblo Vasco sino garantía de su ejercicio.
"

Estoy de acuerdo con toda la tabla reivindicativa, aunque con matices. Ahora bien, personalmente me alegro de ir despejando dudas sobre lo que pudo negociarse y lo que pudo ocurrir en aquellas negociaciones. Como jeltzale continúo esperando la versión de los negociadores del PNV, que hasta la fecha no se ha hecho pública. Asumo como propia la actitud de nuestros representantes de que con ETA no se negocia ni el traspaso del Toro de Osborne si de una cuestión política se trata. Ese criterio debe prevalecer sobre el resto y debe constar entre las líneas estratégicas de la Ponencia política para los próximos años. Que arreglen lo suyo y que nos dejen en paz.

Etiquetas: ,

Biarritz sí, Pamplona no


En estos días que tanto se habla de Navarra, de la Navarra anexionada por los vascos, de la Navarra peligrosamente vasquizada, de la Navarra navarra y española, Odón Elorza, sin disimulo alguno, por no ser un tema tan nuevo, habla del desarrollo metropolitano de Donostia con la mirada puesta en norte. Para el alcalde donostiarra lo ideal sería un enlace con Baiona y Biarritz con Irun como nudo o bisagra. Estamos, pues, hablando de estrechar relaciones transfonterizas con la más absoluta de las normalidades. Pues bien, todavía continúan existiendo quienes sólo ven sapos y culebras en un encuentro entre comunidades vecinas y hermanas, como es el caso de de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autonómica Vasca.

Es como si juntáramos en una mesa a Martinez de Irujo y Zearra, a Orbaiz y Aranburu, la ikastola de Estella y la de La Puebla de Arganzón. Todo un mundo dentro de Navarra con las mismas querencias y afinidades que las de los vascos del norte y oeste. Cuando Puras dice no querer hablar de identidades supongo que también ser referirá a quienes tienen identidad española, anterior, para algunos, que la Navarra. O también ¿por qué no? a quienes sólo se identifican como navarros. No debe se ese el caso si hacemos caso a la vicepresidenta española de La Vega cuando muestra sus preferencias respecto del sesgo que ha de tener el futuro gobierno foral navarro. Ella habla de quienes se sienten navarros y españoles. Que les zurzan a los de identidad vasca, quienes, a tenor de los resultados electorales, son unos cuantos, no sólo al norte, sino también por el cento y sur de Navarra.

Haría bien Puras en imitar a su colega socialista vasco Elorza. Lo natural no hace daño. Lo natural, y también lo normal, en este asunto es que las tres identidades (la vasca, la navarra y la española) confluyan en una transversalidad de la que tan necesitada está Navarra. Si ello es posible entre Donostia y Bayonne más lo tentría que ser entre Donostia y Pamplona.

Por sus hechos los conoceremos

Etiquetas:

Buscando nuevo socio


Si ayer era Rubalkaba (gure “Pepe”, no el español), el que confesaba tener “la impresión de que alguien quiere que el tripartito muera” y anunciaba –eso sí, a título personal- la más que posible liquidación del tripartito, hoy era el portavoz del EBB (en versión oficial, se supone) quien aportaba algunas pistas acerca de los que podría ser un giro en las estrategias negociadoras del PNV.

Cuando esta mañana analizaba Urkullu los recientes episodios protagonizados por EA y de EB “jugando sus propias estrategias a corto y a largo plazo", además de concluir que también el PNV podría desligar “su estrategia del futuro de otras formaciones con las que hoy comparten responsabilidades institucionales", venía a concluir el presidente del BBB que de la misma manera que esas otras formaciones “no tienen ningún reparo en hablar con el PSE, eso nos tiene que hacer ver al PNV que tenemos que tener nuestra iniciativa propia, sin estar lastrados por la relación exclusiva con esas formaciones".

Etiquetas:

Eso, eso ¡a por ellos!


Pernando Barrena llama a NABai y muy especialmente a EA (¿por qué será?) a que se rebelen contra el PNV en Navarra ¿Pero existe el PNV en Navarra? Andan moscas los de Batasuna porque el PNV se está reuniendo con el PP y el PSOE en Madrid, con el objetivo, según Barrena, de "hablar del futuro de Navarra". Claro, cree el ladrón (...) Los representantes de ETA y de Batasuna se han hartado de reunirse con el PSOE para tratar de Navarra, de Euskal Herria y de todo lo que se les ha antojado, excluyen al resto, concretamente al 70% de los ciudadanos de Hegoalde ¿Con qué autoridad lo hacían? Así se entiende que se pongan de uñas con los viajes de Imaz a Madrid.

Sorprende también que, ahora, exijan el cambio a: "quienes prometieron el cambio en la campaña electoral deben ahora cumplir con la palabra que dieron y desalojar a UPN y CDN de las instituciones y afrontar un cambio político, porque lo contrario sería una gran estafa".

Sabe bien Barrena que los mayores culpables de la situación que se ha generado son unos a quien él y ellos conocen bien. Son esos que andan transportando material de guerra por el sur peninsular. Ellos, y quienes no movieron ni mueven un dedo en sentido contrario, son quienes han precipitado esta situación. El resto, esos que huelen tan mal, no hacen sino gestionar el desastre que ellos ocasionaron.

La reciente historia de Navarra está escrita de gloriosas epopeyas etarras. Esta que estamos viviendo, Barrena, es una más ¡Qué fácil es echar la culpa de todo al PNV! Y si es a Josu Jon Imaz, pues vender mejor. NaBai hará lo que pueda para salir dignamente de esta encrucijada a la que le han arrastrado los fachas de toda la vida, el unionismo socialista y, sobro todo, el mesianismo periclitado de todo el MLNV.

Osea que, Barrena, el llamado es fundamentalmente para EA, eh! Bien está saberlo.

Etiquetas: ,

Camino de "cuidados intensivos"


Según se van conociendo algunos detalles acerca de cómo ha transcurrido, esta mañana, la designación de la mesa de la Juntas Generales de Gipuzkoa, las dudas más que razonables que –bien a nuestro pesar- albergábamos algunos acerca de la salud de la entente PNV-EA-EB, adquieren ahora tintes de seria preocupación.

Es dificil entender a qué puede responder el hecho de que, en primera vuelta, en lugar de presentar una candidatura conjunta para la presidencia de la Mesa, los partidos agrupados bajo aquél paraguas del "tripartito" han presentado dos candidatos: Galdos (EA) y Vaquero (PNV).

Es más dificil entender que, además de que el propio PNV niegue el voto a su candidata y apoye a Galdos, EB/Aralar mantengan el voto "perdedor" a la candidata del PNV.

Y, finalmente, lo que ya es preocupante es que, una vez en la segunda vuelta, no hayan sabido ponerse de acuerdo en su apoyo a Galdos, propiciando con el desmarque de EB (que apoya a la candidata socialista) y el voto en blanco de Aralar, el acceso de Rafaela Romero (PSE) a la presidencia de las Juntas Generales.

Etiquetas: ,

¿Dónde la han cagao?


Con tanto edificio nuevo al este y al oeste a Vitoria no la reconoce ni la madre que la parió, así que los sesudos técnicos de Ensanche XXI (sociedad cuyo gerente cobra, según se dice, más que el propio alcalde) se ponen manos a la obra y dibujan un nuevo plano de la ciudad, con todos los nuevos sectores y los lugares comunes. Háganse con un ejemplar y disfrútenlo en familia porque ha llegado el juego más refrescante del verano: “¿Dónde la han cagao?”

Es tan sencillo como desplegar el plano sobre la mesa por su anverso, tirar un dado y mirar dónde ha caído. Seguro en ese mismo sitio encuentran algún detalle cartográfico un tanto “irreal”. De ser así no tienen más que anotarse la puntuación del dado y esperar el siguiente turno. Si sale seis vale por otra tirada, como mandan los cánones. Ya he jugado una partida en el batzoki y aquí tienen algunos ejemplos de lo que ha salido.

El tranvía llega al centro de Abetxuko


Cuando todo el mundo sabe que no va a ser así. Ya me imagino el patatús de Paquita Sanbartolomé cuando vea tamaña afrenta sobre el plano. ¿Pero no habíamos quedado en que el tranvía sólo llegaba a las puertas del barrio?

Las pistas de tenis de Mendizorrotza siguen en pié


Pero resulta que hace medio año que se las llevó la nieve y no parece que haya intención de reconstruirlas durante un tiempecillo. ¿Y si reclamo jugar un partido a cubierto porque el plano así lo indica?

La calle Fueros no aparece como peatonal


Será porque no la consideran peatonalizada del todo, dados los sempiternos problemas con las baldosas. Me da que cuando acaben de reparar el extremo norte empezarán a romperse las del frente sur.

No señalizan el parking en superficie de Lakua


Una zona donde la necesidad de aparcamiento crece en progresión geométrica (y más que lo hará con el tranvía)

El tranvía finaliza en Jesús Guridi


¿Pero no habían dicho que lo prolongaban por Angulema?, ¿en qué quedamos?

Indican el aparcamiento de la plaza de toros


Cuando allí no podrá aparcar un solo coche hasta bien entrado el 2009. A eso se le llama previsión

No indican el aparcamiento de Etxauri


Será que ya quieren darlo por desmantelado pero tampoco se atreven a señalar el futuro parking subterraneo. Dato revelador: mantienen la edificación del Gaztetxe. Los jóvenes de la casa de la colina pueden respirar aliviados

No dan por peatonalizada Juan II


Lo cual puede ocasionar los comprensibles mosqueos de aquellos conductores que quieran atajar hacia Los Herrán. Estas cosas se sabían desde hace tiempo, señores de Ensanche XXI .

Dibujan con línea discontinua Ataria


Bueno, esto lo podríamos considerar válido porque puede que el año que viene entre en funcionamiento, pero digo yo que habría que unificar criterios porque…

No dibujan los frontones de Lakua


Cuya construcción va a buen ritmo y que seguramente estarán operativos este mismo año

No dibujan el prefabricado de San Martin


Será de la vergüenza que les da plantar un equipamiento tan chungo en un barrio tan consolidado.

No contemplan la desaparición del parking de las Universidades


Y más de uno blasfemará de lo lindo si fiándose del mapa acerca el coche hasta la zona

Creen que Bastiturri sigue abierta al tráfico


Lleva peatonalizada unos cuantos años. Esto no tiene excusa de ningún tipo.

Creen que no se cerró un carril de Vicente Goikoetxea


Dejémoslo en el terreno de la duda porque podríamos considerar semipeatonalizado ese carril.

En fin, que no faltará la diversión. Sólo cabe esperar el nuevo folleto de líneas de Tuvisa para ir preparando una versión local del juego de la Oca.

Etiquetas: ,

Yo discrepo


Acabo de leer las declaraciones de Buen a Radio Euskadi. Son un dechado de contradicciones. Habla de que propusieron un pacto global al PNV y, al mismo tiempo, pide valentía a EA para que se aleje del PNV y se acerque a ellos. Exterioriza su enfado por la prepotencia jeltzale, ya que, según él, los de PNV no se dan cuenta de que son terceros en Álava y segundos en Gipuzkoa. Pobre Buen, pobre Prieto y pobre Puras. Pobres los tres.

Los jeltzales son conscientes de que han sido zarandeados en Álava y Gipuzkoa. Así es. Pero les queda margen de maniobra suficiente con los partidos del tripartito para hacerse con las diputaciones alavesa y guipuzcona. Los españoles no entienden la actual situación, todavía, de emergencia nacional, no como hace cuatro y ocho años. Han atado en corto el PP en Álava con la irrelevante presidencia de las Juntas y, colateralmente, han conseguido vender lo de Barcina y Elena Torres en Pamplona y Navarra. Y ahora ¿qué? ¿Quién gobernará en Navarra y en la Diputación alavesa?

Sólo existen dos opciones. O bien pactan también con el PP para que algún socialista se haga con el cargo de diputado general alavés, o, de lo contrario, será X. Agirre quien gobierne con los votos del tripartito ¿A quién de sus votantes (de afiliados ni hablar: no existen) va a transmitir que esta vez serán ellos, los socialistas, quienes gobiernen con el apoyo exterior del PP? Después de lo que hemos vivido estos cuatro últimos años será muy difícil que el ciudadano normal alavés lo digiera con facilidad. Los alaveses del PSOE, incluso del PP, no son, por lo general, unos unionistas recalcitrantes. Buena parte de los votos de Lazcoz lo eran para Zapatero en su pugna personal con Rajoy en la cuestión vasca ¿Se unirán los dos ante el enemigo nacionalista? ¿Que ha ocurrido, pues?

Otra cuestión: con la poca o nula importancia que tienen las elecciones españolas de 2008, ¿vamos a creer los alaveses y navarros que los apoyos de los unos hacia los otros van a ser de guante blanco? Ni siquiera las rebajadas cuestiones de Estado pesan lo suficiente como para que prevalezcan sobre el interés electoral de 2008 ¿Se van a apoyar, en estas circunstancias, el PP y el PSOE para no permitir gobernar al PNVy a NaBai? ¿Con todo lo que se quieren? Tengamos en cuenta que los apoyos en la Diputación deben ser explícitos para que tengan efecto. No vale con abstenerse. Hay que votar, aunque sea a la manera como lo hicieron los de Batasuna al Plan Ibarretxe el 30 de diciembre de 2004. En Navarra el abanico de posibilidades es algo más amplio.

¿Qué anda Puras en Navarra? NaBai ya ha cedido todo lo que podía ceder. No hay más concesiones. Los navarros entenderán la buena disposición de NaBai para el acuerdo con los socialistas e IUN, y no entenderán, en justa reciprocidad, el juego sumiso de Puras, a quien las legítimas cuestiones de Estado socialistas y de Rajoy están haciendo pasar un insufrible calvario para no se sabe bien qué. Con lo que está transcendiendo al exterior ¿admitirá Puras el apoyo externo de UPN para mantenerse sólo mientras ellos quieran? Hay que tener mucho valor para solicitar de NaBai, de ser cierto, que posibilite un gobierno PSN/IUN/CDN ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Acaso las decenas de miles de votos abertzales son unos apestados? Al igual que en Álava, ¿les apoyarán los de UPN graciosamente durante cuatro años? Pues no, seguro que no. Y si conceden el gobierno a la derecha fachona de UPN ¿qué oposición harán ellos, que han posibilitado la continuidad del Gobierno Sanz? ¿Conciben los navarros los fantasmas nacionalistas que acechan a sus dirigentes? Yo creo que no.

Yo veo a ambos (NaBai y PNV) en el Gobierno navarro y la Diputación alavesa. Ya sé que no es el pensamiento correcto ¡Qué le vamos a hacer! Por cierto: Y el PNV de Álava ¿qué? Lo trataremos el siguiente capítulo.

Etiquetas: