La gallina, la nana y el pin.


En su momento fue la gallina vasca, más tarde tuvimos que aguantar lo de la nana pro-etarra, según la calificó el sin par Santiago Abascal, y ahora es el pin que el Ayuntamiento de Getxo propone llevar a los vecinos que lo deseen, manifestando así su deseo y disposición de comunicarse en euskera.
Continuar

Como entonces, también ahora se han alzado, escandalizadas, las plumas de la “pastoral constitucional”, “hitlerizando” la insignia, al alcalde y, de paso, a Sabino Arana…

textoalternativoUn pin…, ese es ahora el objeto de la discordia. Un pin que, dicen, discrimina. Un pin que, dicen, va a convertir Getxo en un gueto. Un pin que, dicen, es la reedición de las estrellas amarillas que la Alemania nazi impuso a los judíos, aunque en este punto tienen los “literatos” que hacer la pirueta de decir “es como lo de los judíos, pero al revés”.

Tengo un vecino que al que le gusta el vuelo sin motor. Hasta ahora le tenía por persona cabal y su afición no me levantaba ninguna sospecha. Le gusta llevar un pin de la asociación de vuelo sin motor a la que, creo, pertenece y, hasta ahora, no percibía yo el mal intríseco que encierra semejante “complemento”.

Ahora, con lo que he leído, en cuanto le vea, voy a ser claro: le voy a exigir que abandone su actitud filo-nacionalsocialista que no hace sino discriminarme… No se que me dirá, pero si me pone pegas, estoy preparado para abrumarle con la prolija doctrina constitucional que estoy leyendo al respecto. Así de claro.

¿Y el pin de los antiguos alumnos de los escolapios…? ¿se puede llevar?.

Quédense con la nueva expresión: “estigmatización por ausencia” -el copyright lo tiene D. Vicente Luis Mora- porque lo mismo tiene éxito y pronto la vemos incorporada al léxico habitual de la literatura de damnificados por el nacionalismo.

Aunque la mona se vista...


American peace

¿Adiós a la "guerra contra el terror"?. Así titulaba BBC Mundo.com, el artículo de su corresponsal en Washington, Matthew Davis, en el que analiza la nueva dimensión semántica de la particular cruzada que George W. Bush inició hace cuatro años.

El gobierno de George W. Bush está abandonando la frase "guerra contra el terrorismo", para empezar a utilizar otra que, consideran, expresa mejor que la lucha contra al-Qaeda y otros grupos es tanto una lucha ideológica como una misión militar.

Ahora entramos en la fase de la "lucha global contra los enemigos de la libertad".

De momento no pasa de ser un matiz lingüistico, pero -sin duda- en breve iremos conociendo los términos reales de esta nueva dimensión ideológica de "la guerra de papá".

J.L. Alvarez Enparantza "Txilardegi", iratzar zeu ere!!


Nire asmoa gaurkoan, honantzarakoan Berria erosi aurretik, bizi oneko nire lagun bati buruz idaztea zen. Txilardegik aldatu egin dit haria. Egunkari horretan, gogoeta">Iratzar titulupean, artikulua idatzi du, zeina modu honetan hasten baitu:

"Arana-Goiri oinarritzat harturik ari dela dioen Alderdiak, Independentziaren beharra isekatzen duenean, eta Euskal Estatua anakronikotzat salatzen; eta, horren ordez, Espainia barruan kokapen egoki bat proposatzen duenean («nuestra meta es una solución tal que los vascos nos sintamos cómodos en España», gogoratzen zarete?), iratzarri egin behar dugu denok"

Eta honela amaitu:

"Ezker abertzaleak (ofizialak eta besteak) pausoa emana du. EA zalantza nabarmenean dago, ezinbestezko urratsak zenbait ikaraturik. PNV barruan oraindik dauden abertzaleek (baldin badaude) orain dute mementoa «aski da» esateko .Aski baita. Eta sobera ere bai."
Osorik irakurri

Soziolinguistika duzunean idatzitakoaren muina zure aldeko porrokatua nauzu. Txilardegista ere deitzen naute batzuk. Gai politikoak jorratzen dituzunean ordea, penaz bestean tinko ere badiotsut ez nagoela, sarri, zuk esandakoarekin konforme. Oraingoan ere ez. Duela urte mordoa PNVren harra sartu zitzaizun kaskezurrean, eta orduz geroztik atera ezinik zabiltza; eta okerrena: horrexekin hilobiratuko zara. Eta ez da zilegia ez eta zuzena ere.

PNVk urteetan izan duen jarreraz zer esanik badago; are zer esan gehiago legoke, ordea, aspaldiko partez zure gune politikoa den -eta izan den- ezker abertzaleaz. Izan ere, Txilardegi, Imanol Gómez ETAkidea abertzale eta euskaltzaletzat jo duzuenean, egun bere ezaugarririk nagusiena aipatzea ahaztu zaizu, alegia, ideia politikoengatik hiltzeko presto zegoen mutilarena. Ez da txantxetako kontua hori, ez. Badakit, hala ere, mundu horretatik dexente aldendu zarela, baina alde bien (PNV-ETA) arteko ekidistantzia orekatu beharrean zaudela iruditzen zait.

Ehun urteren ostean PNVk ezin izan dio ihes egin bere arima bikoitzari. Eta gerora ere ezingo dio leporik eman. Baina zuen ezker abertzaleak ere ez; eta zeu zara horren lekukorik adierazgarriena. Lekuz aldatu eta Aralar alderdian kokatu zarenean traidoretzat hartu zaitu I. Gómez hildakoaren taldexka/erakundeak. Traidorea zu ere, P. Zabaleta bezala. Eta jakina, sokari segida eman beharrean ikusi duzu zeure burua eta beste norbaitengan jarri duzu jopuntua. Eta horretarako ez dago ezer hoberik PNV baino. Zuretzat, Aznarrentzat, Alfonso Guerrarentzat, Rodriguez Ibarrarentzat eta beste hainbatentzat PNV da dianarik egokiena.

Nik ez dut dudarik egiten zu abertzalea zarenik. Ez ausardiak, ez eta tripek ere ez naute horrenbestera behartuko. Ez horixe. Hala ere, nire abertzale kondizio zalantzan jarri duzunez, azal iezaidazu toki xume honetara iristerik baduzu bederen, azal iezadazu, diñot, zertan bereizten dituzun horrenbestean J. Egibar eta A. Ezenarro legebiltzarkideak, zertan horrenbeste X. Arzalluz eta P. Zabaleta politikoak. Eskertuko nizuke euren arteko senblantza, eskertuko nukeen moduan euren arteko solasaldi jendaurrekoa. Seguru naiz, tontokeria batzuetatik aparte, bat datozela funtsean.

EA eta horiek aipatzen dituzu, Txilardegi. Esan ere egitea. Ausarta zara gero. EAren nondik norakoak inork baino hobeto dakizkigu. Eta gauza bera esatea dago gaur bizi duten egoeraz. Eta zuk badakizu, guk bezain ondo, nahiko eta lar ere badutela, zuek bezala, biziraute hutsarekin, ez baita hori ere zeregin makala eguneroko zurrunbiloan.

Merezi duzun eta zorrean dizudan begirune eta miresmenez agurtzen zaitut. Ia beti txalotu zaitut, Txilardegi; hala bedi aurrerantzean ere. Baina jakizu txip anti-PNV itsua jartzen duzun bakoitzean aurrean izango nauzula. Beste kontu bat izanen da, ordea, gai honetaz modu arrazionalagoan edo zentzun gehiagoz eztabaidatzeko prest agertzen bazara.

Envidia


Oglaigh na heirenn
El IRA, Oglaigh na heirenn (voluntarios irlandeses), ha ordenado formalmente el fin de las campañas armadas
.

A partir del comunicado hecho público ayer por el IRA, hoy los comentarios, de todos los gustos, los tienen hoy en la prensa escrita y en las tertulias radiofónicas. Las comparaciones o las referencias cruzadas a la situación que vivimos/padecemos en Euskadi son constantes: los unos las utilizan para pintar un futuro optimista, los otros para decir que “esto” es distinto,… allá cada uno con su discurso...

Continuar

En lo que sí, creo, venimos a coincidir “el común de los vascos” es en un sentimiento de sana envidia. En una de sus acepciones, se define la envidia como la “tristeza o pesar del bien ajeno”; no me refiero a eso. La noticia del definitivo “fin de las campañas armadas”, para nada encierra ni conduce a semejante negatividad. Es la segunda de las acepciones la que se ajusta a los sentimientos que percibimos: “emulación, deseo de algo que no se posee”.

No hablo de envidia en cuanto una actitud pasiva y que se agota en sí misma. Prefiero quedarme con el sentido proactivo de la envidia, el del sentimiento de emulación de la que habla el diccionario, aquella envidia que provoca y alienta el deseo de alcanzar lo que no se posee. Hablo de la envidia que debiera movilizarnos a todos cuantos, sintiéndose vascos o no, percibimos ese mismo afán de emulación por alcanzar la paz que en tierras irlandesas ya han alcanzado y que aquí, en Euzkadi, seguimos anhelando.

¡Larga vida a los envidiosos!

Zapatero, un "lightweight"


Zapatero, el rey tuerto en el país de los ciegos. Así calificaba Financial Times al Presidente del Gobierno en un artículo que, a su vez, comentaba El Confidencial.com.

Una paradoja del poder que el prestigioso rotativo justificaba por el oscuro panorama político que acompaña a los hasta ahora líderes europeos: en Alemania, Schroder parece tener las horas contadas; en Francia, Chirac está tocado tras el no a la Constitución Europea; y en Italia, la coalición que mantiene a Berlusconi en el poder es cada vez más inestable.. “Al menos, a Zapatero no se le ve un político gastado”, se consuelan en FT.

Euskararen erantzukizun konzentrikoak


Urteak, ardura eta denbora ere erruz eman dugunok gai honekin badugu azken garai honetan ezbai bat, agian kalapitatsuegia ere gerta daitekeena: erantzukizun bera al dute -euskararen erabilerak gaur egun duen ahulezian- euskaratik bizi denak eta euskara premia profesional barik dakienak? Edo areago: ardura bera dute euskararen gaia beti gaztelaniaz ahobetean erabiltzen duen politiko abertzaleak eta gaiak bost axola dion politiko espainolistak?
Jarraitu

Nire erantzuna, dagoeneko asmatu ere egingo zenutenez, ezezkoa da. Ezezko borobila. Nork ez ditu ezagutzen bat, bi eta batek daki zenbat euskararen profesional bere senar-emazte-lagun-anai-arreba euskaldunarekin gaztelaniaz egiten dutenak? Galdetzen diezunean ia nola litekeen hori, erantzuna infantila bezain onartezina da: badakizu, horrela ohitu ginen-eta; badakik, nire andrea ezagutu nianian, euskalduna huan arren, maitasun kontuetan hobeto konpontan gintuan gaztelaniaz.

Horrelako astakeri zenbaitek ez naute ernegarazi bakarrik egiten, idaztera ere behartzen naute jarrera salatzeko. Ez dut izenik hemen jarriko, nahiz eta gustora botako nituzkeen. Badut lagun bat euskararen arloan kargua izan, eta jarrerarik lotsagabeenean bere emazte euskaldunarekin gaztelania hutsa erabiltzen duena, goian aipatutako arrazoi horiek direla-eta. Baditut lagunak, nahiko hurbilekoak, euskaratik bizi eta elkarren artean gaztelania erabiltzen dutenak ohituraren kontu madarikatu hori dela-eta. Baditut lagunak, euskaratik bizi eta oso aspalditik ia-euskalduna den euren senar-emazteari inolako presiorik edo laguntzarik eskaintzen ez diena behin betikoz euskaraz egiten has daitezen.

Eta politiko euskaldun abertzaleez zer? Non gelditzen dira praktikan euskararen aldeko diskurtso liluragarri horiek? Zer egiten dute euskararen alde euren zerbitzu edo sailetan euskaraz jakin ere badakiten kargu politiko pila batek? Gure politiko abertzaleek euskararen gain duten axolagabekeriaz galderak botatzen hasiz gero, zerrenda amaigabea ere bihurtuko litzakete.

Eta urte mordoa lan-orduetan euskara ikasten eman, eta euskaldundu ostean gaztelania hutsean diharduten funtzionarioez zer? Ez al daukate urrats bat aurrera egiteko obligazioa, ez al daukate euskara ahal dutenean erabiltzeko obligazioa?

Guzti honek denon hausnarketa behar du. Denona eta lehenbailehenekoa. Baina idazpuruan esan dudan moduan, erantzukizunak ez dria berdinak bazter guztietan. Ez horixe. Baten batzuk kontzientzia eta motibazioa gainezka beharko genituzke eduki, halabeharrez, inolako aitzakiarik gabe. Eta batez ere aitzakiok horren puerilak direnean. Horregatik konzentrikoena, izan ere, hemen zerrendatutakoek nukleorik gogorrenean egon beharko lukete.

Berriro ere arrebak esango dit ixilik hobeto nagoela. Baina, atzo bertan mahaikide batek esandako moduan, geneetan daramat kontu hau. Ontzat hartu esandakoak. Eta, batik bat, bete.

Cambio de cromos


Cromos

Estos días pasados, mencionaba alguien en Arabatik la expresión de cambio de cromos, y lo hacía a propósito de lo que se pudiera estar cociendo en ésta semanas previas al “nuevo curso”.

En Gasteiz éstos últimos han sido días de barullo (el puente, la fiesta, el calor…) y son momentos en los que, al menos a algunos, nos cuesta procesar inmediatamente lo que nos llega (prensa, radio, mentideros,…).
Continuar

Ahora, haciendo un repaso a esos “inputs” recientes me vienen a la cabeza cuestiones como las palabras de la semana pasada de Txarli Prieto hablado de alternativas conjuntas de futuro, las idas y venidas de los socialistas vascos a Ferraz, las palabras de destacados dirigentes del PNV acerca del encaje de Euskadi en el Estado y de que “ahora no toca” hablar de independencia sino de transferencias, la coincidencia de los socialistas (de los Rojos -de apellido-, que en Alava, y con permiso de “El Peregrino Guevara”, es hablar de lo mismo) con los nacionalistas en cuanto al proceso de fusión de las cajas, etc…

Y como decía al comienzo, cuando me vienen estos recuerdos, me pongo a pensar en el “cambio de cromos” del que hablaba Hemengo…

- Te cambio el Plan por la fusión de las cajas.

- No, el Plan vale más,… tendrá que ser a cambio de la fusión de las cajas y la Diputación de Alava.

- Pero entonces me tendrás que dar también algún Ayuntamiento…, que así salgo perdiendo.

- Vale. ¿Gasteiz para ti y Portugalete y Santurzi para mi?”.Y no te olvides de las transferencias, que me las habías prometido…

- ….

Internacionalizar el conflicto vasco


Prof. César Arrondo.
(UNLP) Argentina

Las acciones políticas y diplomáticas deben ser una constante, en una Nación sin Estado como la vasca, que intenta por diversos medios lograr que sus reclamos de paz y soberanía, basados en sus derechos inalienables, se cristalicen a partir de la conformación de una “Mesa de Diálogo”, sin exclusiones, cuyo fin último debe ser dar solución al conflicto.
Continuar

Prof. César Arrondo

En el marco interno, el proceso ha tenido sus avances y retrocesos en los últimos años, donde la comunidad política vasca, muchas veces mira más hacia adentro de sus partidos políticos, que en la búsqueda de la unión nacional. De todas maneras, parece que los vascos siempre tendrán una nueva oportunidad, como la abierta luego de las elecciones del 2005 en la Comunidad Autónoma Vasca.

Pero existen otros escenarios, donde también se puede trabajar y mucho de cara a la resolución del contencioso vasco, y es en el ámbito internacional, en el cual, tanto la Diáspora Vasca, las Corrientes de Opinión Favorables hacia lo Vasco, y los Foros Internacionales constituyen tres plataformas ideales para abonar en el proceso de internacionalizar el conflicto vasco.

La diáspora vasca, deberá sacudir su propia modorra y tomar conciencia a través de su propio convencimiento, de que puede aportar y mucho en clave nacional, y dar testimonio de la problemática nacional en los diferentes países donde existe un colectivo vasco organizado. Las corrientes favorables de opinión, son aquellas que se manifiestan en el ámbito de la cultura, las universidades y la política, donde a partir de la construcción de un “lobby”, mucho se puede aportar a favor de dar “opinión con equidad” sobre la problemática vasca. Por último, los foros internacionales, espacios fundamentales donde el mundo de la política y diplomacia se reúne periódicamente y de los cuales pueden surgir, avales o recomendaciones a los piases, para iniciar procesos de diálogo en la búsqueda de lograr una solución pacífica a los diversos conflictos del mundo.

Hace unos días, una delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, encabezada por el Consejero de Justicia Joseba Azkarraga, participó de un Foro, en Nueva York, en marco de la ONU, cuyo fin, es la elaboración mundial de una especie de agenda para prevenir conflictos. El mismo aglutinó a casi un millar de representantes de todo el mundo. Este es un paso importante que ha dado el Gobierno Vasco, al utilizar la doble vía (interna y externa), para dar a conocer su posición sobre el conflicto que la Nación Vasca aún no ha podido superar. En este sentido, el Consejero Azkarraga dio lectura a una ponencia donde queda muy clara la predisposición del gobierno vasco al diálogo, con el propósito de lograr la paz.

No es de mi interés analizar la totalidad del mensaje, pero si reproducir algunos párrafos del mismo, como por ejemplo: “reconocer la naturaleza política del conflicto y cuya la única solución será por la vía política ”. Más adelante, Azkarraga manifiesta: “Que el Estado español no debe utilizar la violencia de ETA como pretexto para no iniciar un proceso de negociación, porque para acabar con la violencia hay que ir a las causas que la originan y que solamente un diálogo abierto y sin exclusiones debe constituirse en la herramienta clave de la paz y la normalización política.

Otro párrafo realiza la siguiente afirmación: “Lo único necesario: lo imprescindible, es tener voluntad política de empeñarse en el acuerdo: Yo creo que todavía estamos a tiempo de lograrlo. Y para ello, más tarde que temprano, habrá dos cuestiones esenciales sobre las que deberán discutir quienes estén, a través de las urnas, legitimados por la sociedad vasco para hecerlo. Esas cuestiones son: el reconocimiento del derecho de autodeterminación que le asiste a nuestro pueblo, y la territorialidad”.

Esta presencia política del Gobierno Vasco en la ONU, abre un nuevo camino en la tarea de dar a conocer el conflicto vasco en el ámbito internacional. Mucho más se podrá lograr, si se elabora una agenda de trabajo para llevar adelante una acción internacional, la cual podría estar coordinada desde Euskalherría y que debe incluir a la diáspora, para trabajar en la conformación de un lobby, que posibilite que – la cuestión vasca - se encuentre presente en diferentes foros y el mundo académico. Para finalizar, citaré nuevamente al Consejero de Justicia Vasco, cuando concluye: “Si los vascos y las vascas quieren continuar con el actual grado de autonomía o disminuirlo, una apuesta que como independentista que soy me disgustaría profundamente, que se respete. Pero si los vascos se posicionan por un País Vasco soberano, que le sea reconocido, de igual forma, su derecho a decidir”.

Pues tampoco es eso...


Cuando crees estar vacunado contra casi todas las "técnicas" de marketing y los argumentos de venta, se encuentra con cosas como ésta... y descubres que no, que no lo conocías todo.

Curso estrella

Una cosa es llamar a la solidaridad con quienes -bastante desgracia tienen- se ven en la necesidad de buscar lejos de su casa lo que allí no encuentran, y otra bien distinta ofrecer "esto" como la vanguardia de la formación "on line"

"Disparar a la cabeza" puede ser constitucional en europea


ARTÍCULO 2. Derecho a la vida.

1. Toda persona tiene derecho a la vida.

2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.


Se trata del artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Hasta ahí, pues todo normal,...
Continuar

Ahora bien,...

El 30 de septiembre de 2003, la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunida en Bruselas, junto con la aprobación de la denominada Constitución Europea, aprobaba asimismo una serie de Protocolos y Declaraciones que venían a completar el corpus de la norma suprema de la Unión y, como tal, se incorporaban al Acta Única suscrita con tal motivo.

En uno de esas declaraciones, precisamente la relativa a las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, los padres de la unión incluyen las siguientes explicaciones (sic):

EXPLICACION:

1. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:

a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima;

b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente;

c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o insurrección.

2. Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma...La cual explicación, interpretada a la luz la doctrina Bush acerca de "la guerra preventiva", la redefinición de las Azores del "peligro inminente de guerra" y del concepto de los "daños colaterales", nos sitúa practicamente en un remake de la legislación franquista de la "ley de fugas".

Hernando¿Extraña pues que el Sr. Francisco José Hernando nos haga notar que ha estallado "la Tercera Guerra Mundial(...) contra el terrorismo", y que, "cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir la muerte de inocentes, la evitación del riesgo me parece oportuno"?.

A cuantos votaron sí a la Constitución, ¿les extraña esta interpretación que ahora hace el presidente del Alto Tribunal?. Según aquel texto y la actual doctrina domiante, Hernando -a mi juicio- representa la más pura ortodoxia.

Fusión de las cajas: ¿y a nosotros qué?


Mucho se viene hablando en los últimos días del retomado proyecto de fusión de las tres cajas vascas. Se habla y se escribe mucho, pero siempre desde una misma óptica, la de los intereses políticos: se habla y se escribe de lo bien que le viene el proyecto a unos, de la oposición política que otros tratan de ejercer, de la postura cambiante de los de más allá,… en fin, de política.
Continuar

Vital


BBK


Kutxa

Mentiría si dijera que la política no me importa, por que me importa, pero si quiero, por una vez, levantar el lápiz reclamando el debate y la información que a este respecto -creo- a los ciudadanos nos importa. Como ciudadano –bastante normal- que soy, debo confesar que cuando acudo a la Vital Kutxa, a Caja Madrid, al BBVA o a la BBK, poco o nada pienso en sus respectivos Consejos de Administración y en los equilibrios de mayorías políticas que cada uno encierre. Confieso que al acudir a una u otra entidad sólo me preocupa el servicio que vaya a recibir, lo que ese servicio me vaya a costar y, por concretar, las condiciones del préstamo que voy a solicitar: eso es lo que me importa; y no que el presidente sea fulanito o menganito, alineado o promovido por rojos, verdes o blancos.

Y este es el debate que reclamo: ¿qué ventajas y/o que inconvenientes me va a reportar la fusión o no de aquellas tres entidades?. Como alaveses, bizkainos o gipuzkoanos, ¿va a mejorar el servicio que hoy recibimos de aquellas entidades?, ¿permitirá la fusión un abaratamiento de sus productos? Estas cuestiones son las que, antes que nada, me interesa conocer. Y esas son las cuestiones de las que, en estos días de los que tanto se habla y se escribe, ni oigo ni leo una sola palabra.

Y el verano avanza


Mi casa...

Por lo sabido hasta ahora los fogones han de estar que explotan. Se supone que aunque la mar esté en calma los "hondartzainas" nos mostrarán en el mástil la azul europea de playa limpia y la amarilla de precaución por el mar de fondo que apenas se percibe.

Yo propondría comenzar el año en setiembre o, incluso, en agosto, como la liga de fútbol. Los que tenemos chavales en edad escolar nos referimos a setiembre como el "año que viene" con total naturalidad. Los políticos siempre se refieren a ese mes como el inicio de algo importante. En esas estamos también este año.
Seguir

Cocina

Pero hay un pre-, un antes de (...). Los padres de los críos empiezan a configurar el curso (o año) que viene ya en agosto, bien en lo relativo a libros, horarios, cuidadores y extraescolares. También los agentes sociales se reúnen al abrigo del sol, o en la propia orilla de la playa, para comentar, para esbozar, para flirtrear sin corbatas ni protocolos atosigantes. Y preparan el inicio, la entrada del curso. A eso le llaman cocina algunos; esto es: tu pones esto y yo lo otro. Cambio de cromos más bien.

Mientras, millones de personas sin otro quehacer que pasear, chiquitear, sestear o molestar, acuden raudos al quiosco por si se encuentran con algún indicio que les muestre por dónde puede tronar al mes siguiente, en setiembre. Se elucubra, se supone, se comenta, se (...) Todos tenemos algo que decir, todos creemos estar en posesión del polvo mágico que nos muestre las líneas maestras del futuro. El verano avanza. Aún queda el mes, aún debe transcurrir agosto, para que las ondas, los papeles y los escribientes habituales nos muestren algún vericueto por donde poder divisar algo.

Astiazaran, Realetik Madrilera


Realeko presidente ohi J.L. Astiazaran aspaldiko laguna dut. Orain Espainiako Liga Profesinaleko presidente egin dute. Aditza ondo erabilita dago kasu horretan, izan ere, Barcelanoko Laportarena izan baitzuen lehenengo abala eta Florentino Pérez guztiz ahaltsuak eskaini dio gehienbat bere eskua eta ahala.

Ernioko maldetan gora erabili genuen aurrekoan gaia eta, besteak beste, esaten zidaten, lehengo soldata bikoizteaz gain (milioi erdi eurotik gora urtero), asmo sendoa ere baduela Villar bilbotarraren lekua hartzeko ahal bezain laister. Dagoneko, lau urteko aginte-aldia du eskuetan munduko Ligarik boteretsuenaren gidari izateko.
Jarraitu

Galdetu ere egin nien nirekin zihoaztenei ia nolatan egin duten "Asti" presidente, jakina baita bere ideologia ez dela espainolista. Erantzun zidaten Laporta independentista eta Pérez espainolitaren arteko norbait jarri nahi zutela, bien arteko orekari eutsiko ziolakoan. Niri duela bi aste Astik berak esan zidana datorkit orain burura "Hi, Pitxi, Gora Euskadi Askatuta eta indenpendentista, gora Euzko Alderdi Jeltzalea" justu hitz horixekin. Hortaz, berak argi interpretatzen zuen Alderdi horrek halabeharrez behar zuela izan independentista eta berak bietatik ere bazuela zerbait, alegia, indenpendentistatik eta EAJzaletik.

Beste kontu bat da maila horretan mugitzen direnek ideologia jakinik duten edo ez aztertzea. Elitea osatzen duten horiek goruntz begira jaioa dira, eta hil ere halaxe hilko dira seguru asko. Ez hori bakarrik, nik uste guztiz direla beharrezkoak. Eta gutarikoak badira, askoz hobeto. "Gutariko" hori ez da murriztailea, zabala baino, euskaldun guztiak harrapatzen dituena, alegia.

¿Seguridad?


Menezes

Que los violentos están fuera de la ley es percibido por cualquiera. Ahora bien, ¿pudiera ser que las medidas de las que los estados se doten para prevenir esa violencia terrorista nos sitúe a todos los ciudadanos fuera del marco legal del respeto a nuestros derechos más esenciales?

La cuestión y el debate serán largos. La coincidencia de los medios al hacerse eco del desgraciado incidente de la muerte a tiros del ciudadano brasileño en Londres así lo apuntan:
Continuar

(…) es indefendible matar por una sospecha y más en unas circunstancias donde hubo tiempo y oportunidad de evaluar los riesgos y evitar cualquier posible amenaza, dice El Correo en su editorial Matar por error.

Iñaki Lecuona, en su artículo Por error en Gara, comienzo diciendo: Jean Charles de Menezes ha muerto por error. No por cinco disparos a bocajarro a manos de la policía, no, Jean Charles de Menezes ha muerto por error. Si hubiera sido cualquier otro el autor de los disparos, a estas horas estaría acusado de homicidio en primer grado y su foto aparecería en todos los periódicos. Pero como este homicidio lo cometió un agente de policía, un defensor de la ley y el orden, el asesinato de este pobre chaval pasa a ser simple y llanamente un error, perdón, un lamentable error, que siempre queda más correcto aparentar estar sfligido

En LA VANGUARDIA y bajo el título Libertad y seguridad, Lluis Foix se pregunta: ¿Qué importa un muerto inocente ante la posibilidad de evitar tanta barbarie? Importa y mucho. Por la sencilla razón de que la primera víctima de la lucha contra el terrorismo no puede ser la libertad de nadie para garantizar la seguridad de todos.

Javier Pérez Royo, en El Periódico (La barbarie no es la respuesta), hace un análisis más jurídico: En éstas estábamos cuando se ha producido la irrupción del terrorismo de origen islamista en el panorama político y jurídico (…)Pero, sin duda, lo más grave es la reacción ajurídica, es decir, puramente animal que se está poniendo en marcha. Y de la que son buenos ejemplos el internamiento de los presuntos terroristas detenidos en Afganistán en Guantánamo, desprovistos de los derechos humanos; el secuestro de presuntos terroristas para ser desviados a países en los que pueden ser torturados y la ejecución sumaria de un ciudadano sospechoso a los ojos de los agentes británicos de ser un terrorista suicida.

DEIA, bajo el título de Doble Sanción, incide en su condición de inmigrante: La inmigración constituye una sanción vital para quienes han tenido que dejar su entorno en busca de mejores condiciones económicas, más aún si se soporta desde la ilegalidad. Con la inseguridad provocada por los últimos atentados en Europa, a esa sanción se une la de la sospecha. Jean Charles de Menezes fue tiroteado por la policía londinense porque corría y no respetó la orden de detenerse. El joven brasileño tenía su visado de estancia caducado y quizá su necesidad de seguir en la clandestinidad le costó la vida.

Finalmente, en EL PAIS (El sueño de una casa en el pueblo), Juan Arias se queda con el recuerdo y los sueños de la persona: Jean Charles había estado en su pueblo para abrazar a sus padres y amigos el 7 de enero pasado con ocasión de su cumpleaños. Permaneció tres meses, pero viendo que le era difícil ganar dinero volvió a Londres para juntar una pequeña suma y cumplir su sueño: comprar una casa en el pueblo y ayudar a sus padres a "ser menos pobres".

Día del blusa: no toi...


Dia del blusa

Dia del blusa


Lo siento, la fiesta me reclama, y lo primero es lo primero...

Payasadas "serranas"


Payasada municipal

Ayer, sábado, pasaba por la Plaza Nueva –a mí me gusta llamarla así, aunque se que es incorrecto, que oficialmente es la Plaza de España…- y por un momento me sentí… no se si en Venecia o en Estambul.

Del edificio de Ayuntamiento colgaban unas tiras de colores formando un conjunto, que no sé si simbolizan las “espigas bajo el sol”, el carnaval tunecino o una despedida de soltero, pero que, en cualquier caso, provocó mi pregunta: ¿qué pasa?, ¿hay alguna boda gitana de tronío o están enterrando a la sardina?

Continuar

Son cosas de Encina Serrano- me contestó alguien-, debe ser un aperitivo de las fiestas de la Blanca,…y además el lunes es el día del Blusa.

Continué caminando un rato, había hecho el propósito de no ser impertinente, pero la cuestión no se me iba de la cabeza: ¿y qué tiene que ver el disparate carnavalero de la Srta. Serrano con los blusas o con Celedón?

Mis acompañantes me torcieron el gesto. “Ya está Zarrato, pensarían… “

Si toda la “imaginería” vitoriana, continué preguntando, se centra en la figura de un aldeano –entrañable- que viene al mercado y “se queda unos días de jaia” y, en segunda derivada, en unas cuadrillas de gasteiztarras vestidos, como Celedón, de aldeano, ¿a qué viene esa horterada de “technicolor”? ¿Qué tiene que ver la payasada “serrana” con las fiestas de Vitoria?

Seguimos caminando,.. no querían oír mis argumentos –les canso con estas cuestiones- y por eso se los cuento a ustedes:

1. Ni la ciudad, ni los blusas, ni los gasteiztarras en general, merecemos semejante payasada.

2. Si, en Gasteiz, hemos optado por celebrar nuestras fiestas de la mano de un aldeano –Celedón- con el que, en estas fechas, nos identificamos…; en su nombre reivindicamos para todos nosotros un poquito de respeto,.. estamos orgullosos de ser lo que somos, de celebrar lo que celebramos y de hacerlo como lo hacemos.

3. Respétenos, Srta. Encina, no quiera confundir nuestras fiestas, lo que somos y lo que queremos ser, con los carnavales de-no-se-sabe-dónde, ni con el rocío de no-se-sabe-que-tierra, ni con lo que sus asesores (¿) de imagen le digan.

4. Definitivamente, Srta. Serrano, retire esos "monigotes" del ayuntamiento…

No al canon: primera victoria


No al canon

No se ha ganado la guerra, pero si que es una primera victoria.. judicial:

"Debo condenar y condeno a abonar al demandante un euro con setenta y dos céntimos".

En prueba de que el dinero no lo es todo, esta sentencia es la primera contra el canon de los CD y DVD vírgenes. El titular del juzgado de primera instancia nº 7 de Alcalá de Henares ha condenado a la tienda Batch PC, de la misma ciudad, a devolver a Reynaldo Cordero, programador de la Universidad de Alcalá, el importe íntegro del canon que pagó cuando compró allí diez CD vírgenes.


Ver la noticia completa en El País,

El fin del 'Londonistán'


A nosotros, "ni nos va ni nos viene, pero por comentar..."

Londres ya no es un santuario. (...)Aunque para muchos no constituye una novedad. "Hace ya varios años que el Londonistán no tiene nada que ver con el de los años 90", explica Dominique Thomas, investigador y conocedor del universo político-religioso del islamismo radical en Londres.
Leer el artículo de Mirelle Duteil que ayer recogía La Vanguardia

Londres ya no es un santuario. Es una terrible evidencia que los británicos acaban de sufrir en sus carnes tras los monstruosos atentados que golpearon la capital el 7 de julio. Aunque para muchos no constituye una novedad. "Hace ya varios años que el Londonistán no tiene nada que ver con el de los años 90", explica Dominique Thomas, investigador y conocedor del universo político-religioso del islamismo radical en Londres. Precisamente el término Londonistán surgió en la prensa árabe, a principios de esa década, cuando yihadistas procedentes de Afganistán se instalaron en la capital británica. Algunos barrios cambiaron de rostro. Todo cambió. ¿Su objetivo? Continuar, en particular en los estados árabes "impíos", la yihad iniciada en las montañas afganas. Y si han acudido a Londres más que al resto de Europa es en tanto que la capital británica acogía fácimente a los proscritos. Al menos ésa es la tradición. En el Londonistán, a comienzos de los años 90, los islamistas salafistas que venían de Afganistán se dividieron en dos grandes familias. La primera, la de los islamistas nacionalistas, quiere derrocar en primer lugar los regímenes de sus países de origen. La segunda familia es la de los yihadistas internacionales, a la búsqueda de nuevas tierras de yihad para implantar su revolución islámica e instaurar el califato.

Durante muchos años, un acuerdo tácito vinculó a las autoridades británicas y a los islamistas radicales. En nombre de la libertad de expresión, tenían derecho a la palabra a condición de renunciar a toda clase de acción violenta. El Reino Unido podía ser un santuario, en el que en todo caso los locos de Dios eran vigilados de cerca. Ha sido ésa una política que ha irritado a las capitales europeas, que consideran que Londres ha jugado con fuego. ¿Hay un lazo directo entre los salafistas yihadistas del Londonistán y los ataques? "No se puede excluir que la detención de los líderes haya dejado vía libre a elementos más radicalizados que se han vinculado al terrorismo", dice Thomas. Pero es Iraq quien ha abierto la caja de Pandora de los terroristas islamistas.

Del dicho al hecho...


Colaboración internacional, eficacia en la lucha contra el terrorismo,... son expresiones con las que, en los últimos años, gustan los euro-políticos de adornar sus intervenciones públicas.

Lástima que luego nos toque conocer noticias como ésta...

Audiencia Nacional

Laranja krisiak jota dago


Euskaltel-Euskadi

Euskaltel ezinean dabil eta bere inguruko jazoerek ere antzeko zeozer ematen dute aditzera. Duela hiru urte jendearen lilura sortzen zuen egintzak zaletuen eta gainerako herritarren kopetak ilundu ditu azken bolada honetan.

Laranjaz jantzitako talde batek TVEko kamioi bati eraso egin zion larunbatean eta gertaera horrek zirrara sortu du Le Tour-eko karabanan. Ez da gutxiagorako. Mila eta hirurehun ibilgailu eta lau mila pertsona mugitzen dituen espektakulu bat ezin da egon alkoolez betetako burubako batzuen kapritxoen karira. Ezinezkoa da.
Jarraitu

Gara-k berak arbuiatu du egintza hori. Kondenatu ez, nola bada kondenatu!! Baina atzoko edizioan argi adierazi zuen era horretako jarrera ganorabakoek itxuraldatu egiten dutela Euskal Herriak (eurenak) une honetan munduan zehar duen agertokirik bikainena. Alegia: euskaldunok mozkorrak eta biolentoak garela. Hainbesterako, Jean Marie Leblanc Tour-eko agintari gorenak esan duela aurrera begira neurriak hartu beharra dagoela.

Zein neurri, baina? Bi eman ditu aditzera. Bata, karrera Piriniotatik ateratzea, hots, euskal esparrutik kanpo uztea. Bestea, astebarruan jartzea etapak, ez asteburu jendetsuetan. Gizagaixoa Leblanc, sinestuta egongo baita mozkorrok lan egiten dutela astebarruan!!

Garak eta ezker abertzaleak jakin beharko lukete munstruoak sortzen dituenak arriskua ere baduela: munstruo horrek irentsi egin zaitzakeela, inguruko guztiarekin batera. Zakurrak kalera xaxatuta botaz gero, zakurrok ez dute giza-legerik betetzen, eurenak sortzen dituzte.

El pase foralUna de las instituciones más características del pueblo vasco es el Pase Foral. Si la auténtica democracia consiste en que nada se imponga sin el consentimiento del pueblo soberano, que puede revocar el poder de sus representantes cuando le pete, el Pase Foral es una vieja institución democrática, propia de un pueblo cuyos ciudadanos son, todos ellos, hidalgos. Era la facultad que tenían las instituciones vascas para aceptar o negar la ejecución en su territorio de cualquier norma -ley o decreto- promulgada por la monarquía española. Cabía también el rechazo o la aceptación de bulas, documentos y mandatos pontificios.

Ver el artículo completo de Joaquin Navarro en DEIA (22/07/05)

¿Para quién es el aviso?


Campana de aviso

Que el Gobierno Vasco, a las primeras de cambio de esta nueva legislatura, adopte en su Consejo de Gobierno el acuerdo de reivindicar del Estado, una vez más, la transferencia de las competencias pendientes, merece una reflexión.

Partiendo de que nada de lo que hace el Lehendakari es casual, cabe preguntarse: ¿a qué es debido que uno de los primeros acuerdos del nuevo Gobierno Vasco –y sin duda el primero de carácter político- sea precisamente éste de exigir el total cumplimiento de las previsiones del Estatuto de Gernika?
Continuar

A nadie se le escapa que el actual Estatuto de Autonomía ha sido, en los últimos años, el estandarte que muchos brazos han alzado y han utilizado como argumento frente a las pretensiones soberanistas que entreveían en las nuevas propuestas de Ibarretxe, y que, por el otro lado, es un marco que se ha considerado superado desde las posiciones del Gobierno que, finalmente, se plasmaron en el acuerdo del Parlamento Vasco de 30 de diciembre de 2004, de aprobación de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi.

¿Qué lectura hacer, entonces, del hecho de que sea precisamente el pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika, la primera demanda del nuevo gabinete?. Se me ocurren varias, y las expongo:

1. La de carácter institucional. Habida cuenta del carácter continuista y de la falta de calado político que se han achacado a su “nuevo” equipo de Gobierno, Ibarretxe, a falta de otros conejos que sacar de la chistera, ha querido dejar claro desde el “minuto uno” que éste es un gobierno que, además de dedicarse a la pura gestión, va a tener el recorrido político que parte de la opinión pública le niega.

2. La de la dialéctica política con el Estado. Se trata de hacer una primera cata para comprobar el grado de maduración de los nuevos tiempos y los talantes que corren –dicen- en el partido socialista . Hasta hace bien poco, a los “López, Ares, Guevaras & Co.” se les llenaba la boca erigiéndose en los “nuevos adalides del viejo estatuto”: pues ahí tienen la pelota, en su tejado,… y que la jueguen.

3. La de consumo interno. Conocidas las discrepancias que, a nivel interno, mantiene el partido nacionalista en cuanto al rumbo futuro de sus estrategias y su política de alianzas, y en un intento de halagar los oídos del entorno inmediato de la ejecutiva nacional, reivindicar ahora las aquellas transferencias pudiera tener su efecto balsámico en esa dimensión interna.

4. Por último, la que igual sólo yo me creo. Es cierto que hay quien presenta a Ibarretxe como próximo a las tesis más progresistas en materia de reconocimiento de la singularidad vasca, pero no es menos cierto que las designaciones y nombramientos con los que ha conformado el nuevo ejecutivo vasco, han sido interpretadas como complacientes con los sectores más autonomistas (los que algún autor calificaba recientemente como “Comunión”) en detrimento de la otra sensibilidad (“Aberri”, según el mismo autor). Ahora, al plantear esta reivindicación, ajustada a la ortodoxia del primer sector y recibir el inmediato rechazo de la misma por parte de PSOE, Ibarretxe estaría metiendo a su zurrón un valioso argumento con el que poder desmentir las pretensiones de pragmatismo y profundización autonómica de la mano del PSOE de quienes, dentro del partido, reclaman esa como la vía a seguir y, tratar de recuperar el recorrido iniciado el 30 de diciembre de 2004, en el Parlamento Vasco.

Kresala eta sua


Ilargi betearekin itsasoa ere haserre dabilkigu. Olatuek bortitz jotzen dute hondarrean barrena. Helduenak eta eguzki-zaleak korrika batean erretiratzen diren bitartean, gazteenak lerro luze bat marraztu dute itsaso-ertzaren alde batetik bestera, olatuen zartadeei gorputz lerdenekin aurre egiteko. Ehundakak dira iluntzeko ordu epeletan hondartzaren goi-beheak betetzen dituzten gazteak..
Continuar

Bien bitartean Eskolapeko plazatxoan dozena bat herritar bildu dira Frantzia aldean hildako ustezko ETAkidearen alde agur-sua piztu eta bertan uzteko, joan-etorrian dabiltzatenek heriotzaren berri izan dezaten Irudi biak aurrez aurre.

Lasaitasun eta irrien alboan urduritasun eta sumina. Txanponaren bi irudiak, errealitatearen bi aurpegiak. "Herriak ez du barkatuko" dio suaren inguruan eskegi duten kartelak. "Hi, orain futbol partida, eta gero kaña bat eta porro bat" diote hondartzan dirautenek. Gaueko hamarrak baino lehen bazter eta txiringo berberak konpartituko dituzte normaltasun giroan, ezer gertatu ez bailitzan.

Yo no me entero, pero bastante se mueve


Todos piden de discreción, pero todos hablan. Acaba de comentar Otegi que puestos a largar ellos coparían muchos titulares. El domingo el lehendakari apuntaba que él mantiene un contacto fluido con el presidente español Zapatero (Rodríguez le apodan los enemigos). Los de Elkarri, siempre solícitos y dispuestos para la interlocución, empiezan a plegar velas con el argumento de que su labor está a punto de ser finiquitada, ya que después de los soles veraniegos comenzará la normalización, chan ta chan tan!!!
Continuar

Dios quiera que todo fluya como es debido. Yo, mientras tanto, sigo sin enterarme de ciertos aspectos, por lo que pido auxilio a los blogeros que aquí acuden, para ver si entre todos aclaramos algo.

Primero y para empezar: si la mesa para la paz sólo se conforma entra ETA y el Gobierno español (¿o es el Estado?), ¿qué papel juega en este embrollo el gobierno francés? Lo digo porque un punto determinante de la otra mesa (normalización) debe ser la territorialidad.

Continúo: ¿Qué pueden negociar los agentes mencionados si, como opina la mayoría, los contenidos políticos están fuera de agenda? ¿Hablarán de mejora de condiciones carcelarias, de acercamiento, de excarcelación, de asunción de su (etarras de fuera y adentro) situación de agentes políticos activos y posterior consideración como víctimas?

Sólo una cuestión para los de la normalización: una vez planteado, debatido y aprobado el texto para la reforma del Estatuto catalán, ¿hasta dónde podemos llegar en este nuestro País?

Sé que son muchas cuestiones y pocas respuestas, pero estoy convencido de que alguien me ayudará. Es este un intento de trasladar el debate al pueblo, bajarlo de la élite para depositarlo en el vulgo. Sólo que nosotros carecemos de información, con tanta discreción que se traen.

Cambiazo fotográfico


Rajoy/Bush
Dice hoy El Confidencial Digital: Periplo del líder de la oposición, Mariano Rajoy, al otro lado del Atlántico y foto para la posteridad. La que Rajoy se hizo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush,...No sé, no sé,.. pero para mí que, o ha cambiado mucho "el amigo", o el fulano de la "foto" no es George W. Bush...

¿Es la misma noticia?


Atasco


¿En qué quedamos, hubo o no hubo atascos?

Aunque parezca mentira, ambas noticias se refieren a las mismas obras.

Si alguien pensaba que la manipulación informativa sólo se daba en las páginas de opinión, por favor que compare estas dos versiones de una misma noticia:

Continuar


UN AMPLIO DISPOSITIVO MUNICIPAL EVITA ATASCOS EN EL PRIMER DIA DE OBRAS EN AMERICA LATINA

Las líneas Pilar-Lakua y Donostia de Tuvisa cumplieron con puntualidad los horarios de las nuevas paradas

VITORIA. La presencia de dispositivos municipales en la calle Portal de Foronda y adyacentes evitaron ayer que se produjeran los colapsos circulatorios típicos a la entrada de la ciudad en el primer día de inicio de las obras en América Latina para la instalación de un gran colector de aguas.

Dice El Correo:

EL CIERRE DE PORTAL DE FORONDA CAUSA RETENCIONES EN LAKUA Y TXGORRITXU EN LAS HORAS PUNTA.

LAS OBRAS SATURARON DE COCHES LA CALLE DONOSTIA Y EL BULEVAR DE EUSKAL HERRIA

La situación empeorará desde agosto

El inicio de las obras de instalación de un gigantesco colector subterráneo en la rotonda de América Latina provocó que miles de conductores se vieran obligados ayer a alterar su ruta, lo que generó fuertes retenciones en Lakua y Txagorritxu en las horas punta

Diagnóstico vs prejuicio


Reflexion

"Los neoconservadores afirman que no hay que estudiar las causas del terrorismo, sino que simplemente hay que combatirlo. Estamos ante una monumental estupidez, similar a la que cometería un médico que sólo luchara contra los síntomas de la enfermedad, pero que no intentara diagnosticar su origen". Son palabras de Manuel Pimentel en su reciente artículo ¿Ojo por Ojo, diente por diente?, publicado ayer en el El Periódico. Se refería el ex ministro a la reacciones que viene suscitando el último atentado del Al Quaeda en Londres.

Hoy, era Joseph María Espinás que, en el mismo medio partía de aquella reflexión para profundizar en la necesidad del análisis y del diágnostico de las situaciones como paso previo a las condenas y/o a los prejuicios. La sociedad progresa, mantiene, si se perfeccionan los diagnósticos. Si queremos moderar la pasión y corregir una visión errónea, sólo tenemos la herramienta del análisis, dice el autor.
Continuar
Por acercar la lectura a nuestro entorno, ¿sería soñar pensar en un debate social y político que partiera de un acercamiento sin prejuicios a las raíces de nuestros problemas? ¡Cuánto mejor nos iría si, en esta tierra nuestra, nos aplicáramos todos la receta de minimizar las condenas y los apriorismos y nos esmeráramos en el ejercicio de alcanzar nuestro propio diagnóstico! ¿Cuántas veces, al opinar sobre esto o aquello no estamos, sino vertiendo sobre esa cuestión concreta muchos de nuestros fantasmas cavernarios…?

Yendo un poco más allá del artículo que comento, a veces temo que no sea sólo que corramos el riesgo de ocultar con nuestros prejuicios esa escasez o ausencia de análisis y de reflexión, sino que lleguemos, en nuestro atrevimiento, a tomar decisiones o criticar las de otros, desde esa misma carencia.

La droga, el terrorismo, la marginación social, el precio de la vivienda, la normalización política, el bullyng, etc … ¿son realidades que –como cuerpo social- hayamos analizado suficientemente y sobre las que, en consecuencia, dispongamos de un diagnóstico que nos habilite para decidir acerca de ellas…?

En Chile le llaman trenza...


A lo que se ve, no es éste el único lugar en que pasan ciertas cosas, ni la nuestra la única administración que ha generado ciertas "costumbres".

Antimedios es un blog desarrollado por Arturo Arriagada en Chile, pero cuyos análisis perfectamente podrían ser aplicados a Euskadi. Como botón de muestra, el siguiente párrafo:

No es posible entender realmente el poder y la política en Chile si no se está familiarizado con el concepto de la trenza.
Continuar

Una trenza es un grupo de amigotes, no necesariamente íntimos, cuya relación se ha fraguado a través de años de protección y favores mutuos. Se trata de pequeñas sociedades informales de personas que no necesariamente comparten un mismo ideario político. El principio que inspira el accionar de una trenza es muy simple: sus integrantes se van promoviendo los unos a otros en posiciones de poder. Se recomiendan frente a terceros, se reparten cargos, asesorías, y se ubican en las más variadas esferas de influencia con la incondicional ayuda de alguno de sus miembros.

Habitualmente se resisten a incorporar caras nuevas en puestos o lugares que amenacen a la cofradía, son acérrimos defensores del statu quo, y rechazan el cambio cuando éste pone en riesgo la permanencia de uno de los suyos en posiciones claves. Las capacidades o el mérito de las personas para ejercer una función o cargo son irrelevantes para quienes integran la trenza. Lo importante es el beneficio que obtienen sus miembros de la suma de gestiones en favor de ellos mismos.

Sanfermines: balance desde México


Encierro

Toros y fútbol. Iruña y México. Interesante balance el que hace La Jornada de las recién terminadas fiestas de San Fermín.

A lo largo de la semana que ha terminado, la televisión internacional transmitió, en vivo y en directo, los antiquísimos festejos en honor del santo patrono de Pamplona, el siempre milagroso San Fermín, que colma de euros y de turistas a los habitantes de aquella ciudad palpitante y bulliciosa al norte del reino de Juan Carlos I, que no se considera española ni mucho menos. Como ha sucedido puntualmente desde hace incontables años, en esta ocasión la pamplonada volvió a combinar la belleza y el trapío de los toros con la audacia de los corredores tradicionales y la inevitable estupidez de los imprudentes.
Continuar

Aunque a los ojos del telespectador todo transcurre en unos cuantos minutos, la verdad es que el juego del encierro comienza en el momento preciso en que termina el de la víspera, poco después de las ocho de la mañana. En ese momento, los pamplonicas retornan a los bares, a brindar con sidra y vino tinto, y a exaltar los incidentes más estremecedores de la carrera que acaba apenas de finalizar. Y por lo general en los bares permanecerán el resto del día y de la noche siguiente -con algunas pausas diurnas para dormir y refrescarse-, antes que el sol pinte en el cielo los colores del alba y la adrenalina rebaje el efecto del alcohol en la sangre para que todos estén listos para la nueva proeza.

Desde tiempos inmemoriales, las fiestas de las ciudades, pueblos y aldeas del País Vasco han constituido un recurso para la captación de recursos económicos en esas sociedades donde la agricultura y el pastoreo no alcanzaban para resolver todas las exigencias materiales de la población. Alabar al protector celestial de cada sitio ha sido, a partir de la temprana Edad Media, no sólo una forma de expresar devoción y lealtad a las potencias divinas sino también de intensificar el intercambio comercial, elevar las ventas de los productos locales y contribuir previsoramente al ahorro para los meses difíciles del invierno. Con esas raíces históricas, la península ibérica forjó su industria de gran turismo que hoy es una de sus más importantes fuentes de divisas.

La nota peculiar que puso el color a la pamplonada de este año de 2005 tiene, en opinión de amigos sudamericanos, un aroma de revancha para los aficionados mexicanos al futbol, habida cuenta de la horrible manera en que el equipo Boca Juniors de la ciudad y puerto de Buenos Aires trató al de las Chivas del Guadalajara en el curso de un cotejo reciente. Tal vez para lavar el honor mancillado de los futbolistas del club tapatío, esta semana en Pamplona un toro le pegó una soberbia paliza a un espectador, enfundado en una playera del Boca, que se cayó de borracho al paso del encierro y fue reducido a verdadero picadillo por las patas y las astas del burel, apenas un día antes de que otro hato de ganado bravo alcanzara a una joven y guapa corredora, de nacionalidad argentina, y le diera una cornada que nunca olvidará. Los toros, pues, vengaron a las Chivas. Pobre mundo.

Corrección política


Continuar

Si desde la presidencia del EBB se ha tratado simplemente de dar una respuesta políticamente correcta, se entiende. Si ha sido así se entiende que, en atención, una vez más, a criterios de oportunidad, se haya tratado de evitar entrar al fondo de lo que son las aspiraciones del Partido Nacionalista Vasco, limitándose a incidir el autor de las declaraciones en un aspecto muy menor y coyuntural de la estrategia del PNV. A nadie se le escapa que, dentro de la doctrina nacionalista el “seguir viviendo en el Estado desde una relación de bilateralidad” se queda muy por debajo de lo que son sus objetivos reales.

Un partido que señala la construcción nacional como su razón de ser y que, en consecuencia, apuesta inequívocamente por el desarrollo de un ámbito jurídico-político que abarque a todos los vascos y contenga el respeto efectivo a su ser nacional y a la realidad histórica, cultural y lingüística, así como el derecho a definir su propio futuro, su articulación interna y su relación externa, solamente a titulo de “corrección política” puede excluir la independencia del orden del día del debate con el estado.

Un partido que dice articular su proyecto sobre los principios de soberanía (el objetivo es consolidar un marco político y jurídico en el que el sujeto colectivo del Pueblo Vasco en su integridad tenga afirmado y definido el derecho pleno a decidir su futuro político: el reconocimiento del derecho de autodeterminación y su consolidación en los textos políticos básicos que conformen la cúspide del ordenamiento jurídico resultante), territorialidad (nuestra forma de entender el concepto de territorialidad es que, con respeto al diverso grado de desarrollo de la conciencia nacional en los Siete Territorios, de su capacidad de decisión y de su libre adhesión, el resultado del proceso político que nos comprometemos a llevar a cabo, suponga que todos, ciudadanos y territorios, puedan incorporarse al sujeto político Pueblo Vasco) y sociedad (…la existencia de una conciencia nacional común y diferenciada de otras circundantes…), difícilmente podrá conformarse con “un acuerdo político que nos permita seguir viviendo en el Estado desde una relación de bilateralidad”.

Mejor pensar que ha sido un gesto de corrección política.

Una aclaración final: los textos en cursiva son transcripción de la ponencia política del partido nacionalista vasco.

9 meses de retraso


Nevadas

No habíamos tenido noticia de ello hasta ahora.

A través de una nota de prensa del grupo juntero nacionalista en la que denuncia el hecho, hemos conocido que ha sido el pasado 7 de julio (San Fermín, para más precisión) cuando, ¡por fin!, se ha firmado el convenio anual de colaboración entre las cuadrillas de Añana, Zuia, Agurain y Campezo y la Diputación Foral de Alava, para el mantenimiento y prevención en la red vial alavesa correspondiente a la campaña de vialidad invernal.

Extraña forma ésta de prevención. Será que, a pesar de haber alcanzado este año el máximo nivel de precipitaciones de nieve y las temperaturas medias más bajas de los últimos cuarenta años, desde la Diputación no se ha considerado un tema urgente.

No lo habíamos visto todo


Malos tratos

Enhorabuena por la iniciativa.

No creíamos que llegara a suceder, pero si se confirman los malos tratos en la mismísima sede del Intituto Vasco de la Mujer (Emakunde), lo menos que se puede hacer es un debate. Incluso nos parece poco

¿Nacionalista & abertzale?


Sin entrar en disquisiciones semánticas ni terminológicas, me acercaré al tema inducido por una charla entre amigos. El caso es que uno de ellos, del PNV, en un intento de argumentar las potenciales diferencias que pudieran darse entre distintos sectores del mundo nacionalista/abertzale, se expresó tal como así: “nosotros los nacionalistas en muchos aspectos tenemos poco que ver con los abertzales”.

No es ese un caso aislado dentro del PNV, y de la propia EA, por mucho que éstos pretendan escorarse a la izquierda y al abertzalismo radical. Tengo para mí que, independientemente de cómo se identifiquen unos u otros, en el día a día sí se advierten esos matices que, a veces, son de tonos llamativos.
Continuar

Un servidor considera que un nacionalista/abertzale está dotado de una ideología y discurso determinados, marcados, ambos dos, por la tradición, principios y ponencias políticas de los partidos, concretamente del PNV. Pero hasta un mal observador como yo se percata que dentro de ese mundo hay espacios ocupados por sensibilidades distintas, se me antoja que, a veces, hasta antagónicas.

¿Cuál es la visión que el común jeltzale tiene sobre la territorialidad, sobre ese conjunto de siete territorios que conforman Euskal Herria? Miles de ellos hablan, hoy mismo, de Francia cuando se refieren a Iparralde. ¿Cuántos de ellos consideran al euskera como idioma propio de Euskadi (Euzkadi, Euskal Herria o lo que sea), y están dispuestos a realizar un verdadero esfuerzo por implementar su uso? A un porcentaje elevado de cargos políticos este tema les escuece y prefieren obviarlo. ¿Cuántos afiliados tienen por irrenunciable ni inaplazable, ni táctica ni estratégicamente, el derecho a la libre decisión? Gran parte de ellos tendría a bien marcar plazos tácticos dentro de una estrategia asumida pero dilatada.

Las cuestiones pueden plantearse in eternum. A veces hasta creo que a muchos de ellos les cuesta conectar, producir empatía ideológica. Ausencia que, mayormente, es superada con la advocación a un bien superior que es el Partido; no un partido cualquiera, indeterminado, sino Alderdia, bakarra.

Patxi Zabaleta persona non grata


Oroimen gutxikoa naiz, Patxi. Ez dut ahazteko, hala ere, duela 27 urte lehenengo bider Iruñara iritsi gineneko eguna. Ni eta herriko beste batek zure bulegoko (gaur ere bertan duzu) atea jo genuen iluntze aldera. Oker ez banago auto-stop eginda heldu ginen egun bero hartan. Guk Patxi Zabaletaren bulegora abiatzeko aholkua jasota genuen.

Zuk, orduko hartan, hogeitamar bat urte izango zenituen eta guk hamazortzi. Altsasuko Mahaiko ordezkaririk behinetarikoa zinen, I. Aldekoarekin-eta batera. Zerk erakarrita azaldu ginen galdetu zenigunean, guk LAIAkoak ginela erantzun genizun. LAIA: Langile Abertzale Irautzaileen Alderdia; bai berba potoloak, denak ere!
Jarraitu

Bi urte eman nituen Iruñan eta bertako alkate egin zintugun ia-ia. Ez genuen lortu, baina garai hartako Herri Batasunak eserlekurik gehien lortu zituen udal hauteskudeetan, 1979koetan, oker ez banago.

Nik mundu guzti hura utzi eta alde egin nuen. Konturatu nintzen burbujaren barrutik era batera somatzen zirela gauzak, eta guztiz beste modu batera burbujatik kanpo. Muturreko bi errealitate ziren, zeharo antagonikoak, baina elkarren ondoan bizi zirenak. Batetik besterako trabesia, zer esanik ere ez, luzea eta arantzaz betea zen.

Ixil-ixilik atera eta zirkuitu jakin batzuetatik kanpo egiten baduzu zure bizia, ez dago arazorik. Baina alboko bidea aukeratu eta nabarmendu egiten bazara, gorriak dituzu ikusteko. Yoyesek eman zion hasiera tragikoa, gero ez modu hain tragikoan- segida izan duten kasuei. Kasu ezagunak dira Montero, Esnaola, Soares Gamboa, Aldekoa, Pakito, eta zu Patxi, zu, euskaltzaina, euskal idazlea, euskaltzale amorratua eta abertzale integrala. Zu ere, Patxi, persona non grata eta “ezker abertzalearen etsai handien” izendatu zaituzte. Bostehunen batek zure aldeko izenpea jarri omen dute. Ez dakit, ordea, zuk asko konpartitzen duzun inguru horren presio latza astintzeko balioko dizun.

Eskerrak eman nahi dizkizut, Patxi, harrera hain ona egin eta Iruñako ateak ireki zenizkigulako, eta zure jarrera politiko zintzoari ondo doakion testua jarriko dut hemen, Argiako Mikel Asurmendik atondo dizun elkarrizketatik ateratakoa:

Niretzat eta ni bezalako askorentzat, HBren errua ezker abertzalea independentista eta soilik politikoa eratzeko ahalegina beranduegi saiatu izana da. Berandutuz joan da jarrerak barrutik aldatuko genituela sinesten genuelako, behin eta berriro huts egin dugu ordea. Egia da ETAk su-etenak eman dituela, baina beti ere egitura politiko-militarraren abangoardiak berea duen izateko moduan, hau da, autokritikarik egin gabe. ETAk ez du oraindik egin 1998ko su-etena hautsi izanaren autokritika. (….) Haatik, ETAk Estatua baldintzatzeko eta lurraldetasuna eskuratzeko ahalmen militarra izango balu ere, abertzale demokrata garenok ezingo genuke berau onartu.”

Eutsi goiari Patxi, eta zorte on, beharko duk eta!!

Yo sí necesito entenderles... a los dos, Sr. López Aguliar


Con los últimos movimientos de ficha por parte de unos y otros, muchos pensábamos que, por fin, “pintaban oros” en Euskadi. La paz y el juego político normalizado en las instituciones, se percibían factibles y próximos. Lo que hasta hacía pocas fechas era una quimera, empezaba a ser creíble.

En Madrid se hablaba ya sin reparos de la necesidad de buscar un diálogo que pusiera fin a la violencia. Es cierto que ese diálogo tendría que venir matizado por el cumplimiento de unas determinadas condiciones previas, pero el mero hecho de que en el Parlamento español se hablara, se debatiera y, finalmente se aprobara una resolución en ese sentido era ya un paso muy importante.
Continuar

La reafirmación de Batasuna en su discurso de Anoeta, su apuesta por la participación en las instituciones y por la necesidad de arbitrar las medidas que propiciaran un escenario sin actividad en el “frente militar” y, finalmente, la adhesión de ETA a la propuesta de velódromo eran elementos que venían a confirmarnos en nuestro moderado optimismo.

Parecía claro el papel que en todos estos procesos habían de tener cada uno de los agentes implicados. El Estado y ETA (o dicho en otros términos, el PSOE y Batasuna) como actores principales, el PNV como artista invitado y el PP de mero figurante.

En ese estado de las cosas es cuando, hasta donde conocemos, el libreto de los actores principales empieza sufrir modificaciones. Cuando las cosas parecían dispuestas para dar inicio a un proceso sincero de búsqueda de la paz, conocemos algunos movimientos extraños e inquietantes.

Desde el entorno inmediato de ETA trascienden noticias de importantes diferencias internas entre los partidarios de la búsqueda de aquél nuevo escenario y quienes están por el mantenimiento de la lucha armada. Hemos conocido incluso de la expulsión de la organización de quienes consideraban superado el momento de la lucha armada.

Por la otra parte, la Audiencia Nacional desdice las expectativas creadas desde el ejecutivo del estado y sorpresivamente decide iniciar la investigación de las conexiones EHAK – ETA, en orden evidentemente a su posterior ilegalización.

Es evidente que ambas noticias, son unas muy malas noticias para aquellos procesos de paz y de normalización. Contrariamente a lo que decía el ministro de Justicia español al afirmar que “no le es exigible tratar de racionalizar las decisiones de los violentos”, pienso que sí que lo es; para quienes creíamos en lo sincero del esfuerzo que parecían anunciarnos ambas partes, no sólo es exigible sino que es absolutamente necesario tratar de entender qué ha cambiado en apenas un mes.

La apertura de diligencias contra EHAK ordenada por el juez Marlaska y la expulsión de ETA de los partidarios de un final negociado, ¿son decir diego donde dije digo? ¿es un pulso entre el Estado y ETA, tratando de mejorar sus respectivas posiciones de cara a su futura negociación? ¿nos están queriendo decir ambos que habían corrido demasiado y que las cosas son a más largo plazo?.

Lo siento Sr. López Aguilar, pero yo sí que necesito entenderles a ambos, sí necesito entender qué está pasando, necesito saber si debo guardar mi optimismo para mejor momento.

Y como yo, Sr. López Aguilar, creo que sonmos muchos los ciudadanos que sí lo necesitamos.

La sinrazón de la seguridad


Ahora, para luchar contra el terrorismo se pretende destruir el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, a la justicia, el derecho a no ser encarcelado sin acusación ni juicio, el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, el derecho a no ser torturado ni mantenido en condiciones infrahumanas, el derecho a no ser vejado, ofendido, amenazado por perros.

¿Cómo podremos vivir con tanta sinrazón?


Son las palabras finales del artículo que, con el mismo título, escribe hoy Rosa Regás en El Periódico.

Crisis y espionaje en el sector de la seguridad personal


Parece una coincidencia. Al poco de tener conocimiento de las afirmaciones de Enrique Ramos, concejal socialista en el Ayuntamiento de Donostia, en las que, entre otras cosas afirma que “"no va a ser fácil desmotar de la noche a la mañana este chiringuito de la escolta en Euskadi”, ya que “hay intereses económicos y políticos de mucha gente, hemos conocido el artículo de Rebelión “La posibilidad de que el conflicto vasco-español se solucione no agrada a quienes han hecho de él su modus vivendi cuyo título es, a la vez, un perfecto resumen de su contenido.
Continuar

Ambas referencias coinciden en dirigir sus comentarios a un doble objetivo: las empresas privadas que, además de las policías vasca y española y de la guardia civil, han encontrado en la seguridad personal su nicho –con perdón- de mercado, por un lado y, curiosamente, el partido nacionalista vasco, al que se le atribuye una especie de espionaje a la oposición a través del Departamento de Interior del Gobierno Vasco que, a su vez, lo lleva a cabo gracias a la información obtenida del personal que asume la seguridad de aquellas personas.

En el primer caso (el de las empresas “proveedoras de seguratas”) las afirmaciones de unos y otros no pasan de ser un mal augurio en cuanto al futuro –esperemos que inmediato- del “sector”, y … allá ellos con su cuenta de resultados. Pero que no se preocupe el concejal de Donostia, que tanto Mayor Oreja como Mónica Oriol ya sabrán encontrar nuevos caladeros en los que echar sus redes,… y si no, al tiempo.

Por el contrario, en el segundo caso (el espionaje a la oposición), las afirmaciones formuladas contienen en sí mismas una gravísima acusación, tanto al departamento de interior como al partido que lo viene gestionando, el PNV. Es pues absolutamente necesario sustanciar esta cuestión dónde corresponde: en los tribunales de justicia. O bien Enrique Ramos presenta inmediatamente la oportuna querella contra el Gobierno Vasco, o será contra él contra quien, también de forma inmediata, deberán dirigirse los destinatarios de, en eso caso, las calumnias vertidas.

Y entre tanto, como “a río revuelto…”, los únicos que salen beneficiados de la polémica son los de siempre en estos casos.

Cuando los vascos dominaban la tierra


Sabino Arana

Es de reconocer que el título del artículo llamaba la atención e invitaba a leerlo: Cuando los vascos dominaban la tierra.

Iniciada su lectura, era fácil adivinar la visión que el autor pretende proyectar de la realidad de Euzkadi (sic) ¿A qué conclusiones querrá llegar el Sr. Bas con semejante relato?, me preguntaba. A ninguna, concluía al finalizar la lectura. Una vez más, en perfecta coherencia con el bien remunerado estilo literario del diario, se trataba únicamente de “escribir contra” el nacionalismo, así de simple. No se trataba de argumentar, ni siquiera de opinar; en Vocento no se pide más: basta con zumbar, caricaturizar, arremeter o ridiculizar una realidad política, social y cultural cual es Euskadi, tan legítima y constitucional -por utilizar argumentos entendibles por el autor y por el Consejo de Administración- como la mismísima España.

Según escribo estas líneas he vuelto a leer el artículo y, paradojas, me empieza a gustar la idea con la que, involuntariamente supongo, viene a concluir el relato: lo que nacía como “una ensoñación de los hermanos Arana” es ahora, al cabo de unos años “una rentable realidad”, “un mundo que crece (…) en entregados adeptos e inquebrantables adhesiones”. Lo dicho, me gusta.

Es paradójico decirlo, pero ¡muchas gracias¡ por su reconocimiento, Sr. D. Juan Bas.

Con nombres y apellidos


Nombres


Para nada queremos desde aquí enmedar la plana a los autores de tan meritorio estudio, pero tenemos la impresión de que, a los efectos de las futuras fortunas, mucho mas determinante que el nombre va a resultar el apellido

Para escuchar hay que callar


Desconozco si cuando citó las palabras, mencionó asimismo algún autor de postín, o si, por el contrario dijo haberlas aprendido de su “amama”. Sea lo que fuere, cuando en la presentación del libro de un buen amigo oí que “para escuchar hay que callar”, la idea se me quedó grabada.

Efectivamente, en cualquier forma de diálogo, negociación o debate, la aproximación leal a las posiciones del “otro” debe ser en silencio, dejando de lado los posicionamientos propios y abriendo los oídos y la mente a los postulados contrarios. Sólo así se estará en la vía de alcanzar conclusiones o acuerdos que superen las diferencias iniciales y, a la vez, sean herederos de la parte de razón que legítimamente, en mayor o menor proporción, se contenían en los respectivos puntos de partida.
Continuar

Por el contrario, abordar un diálogo sin eliminar los ruidos parásitos que producen las autoafirmaciones de los argumentos propios y la negación o matización sistemática del discurso del “otro”, sería fingir, sería sólo apariencia de diálogo, … sería en definitiva el camino más corto hacia ninguna parte.

En estos días, cuando los preparativos del diálogo –con o sin mesa- para la normalización y pacificación de éste país nuestro, merecen los titulares de los medios cada día, es buen momento para recordar a quienes están llamados a ser interlocutores en ese proceso, aquello de que “para escuchar hay que callar”. A unos y otros conviene recordar que callen y escuchen. Que callen por dentro y que callen por fuera. Que abandonen por un momento “sus verdades” y abran el entendimiento a lo que diga el “otro”, y que abandonen la guerra de declaraciones públicas.

!!!Qué de una vez, la paz y la normalización dejen de ser el argumento de los titulares de prensa y pasen a ser, por fin, objeto de un diálogo, negociación o conversación sincera…. y callada ¡¡¡

R. Jauregui: "Zapaterok erlazio leial baterako estrategia diseinatu du EAJrekin"


Jauregui
Aspalditik bizi da EAEtik kanpo, Madrilen. Lehen zekien euskara apurra ere ahaztu egin zaio, eta oraindik orain ere "gaur ere lehendakari ona nintzateke" dio. Argia aldizkariak elkarrizketa egin dio, non, gatazkaren irtenbiderako gakoez galdetzen diotenean, lau aipatzen baititu:

"Lehena, marko juridiko-politikoa: Estatutua eta Konstituzioa euskaldunen erabaki askearen ondorio dira. Zilegiak eta legitimoak dira biak. Marko hori erraztasunez aldatu eta molda daiteke. Hori bai, aldaketa eta moldaketok horretarako xedatutako arauen bitartez baino ezin litezke gauzatu.
Jarraitu

Bigarrena: bakea ezinbesteko baldintza da dialogo erreformista horrentzat. Abertzale ez direnen aurkako mehatxua ez baldin bada eteten, ez daude zerbaitez hitz egiteko behar diren baldintzak.

Hirugarrena: Euskadi nortasun xede anitzeko hiritarrak biltzen dituen erkidegoa da. Edozein akordiok adostasun maila zabala izan behar du. Politikak zeharkakoa izan behar du eta demokrazia euskalduna, nahitaez, konsoziatiboa izango da.

Laugarrena: guztiok onartu behar dugu Euskadiren xede politikoak, askatasunez eta bakean, gehiengo handien babesarekin, dagokion lekua bilatu behar duela ordena estatutario eta konstituzionalean.


Elkarrizketa osoa hemen

EAJren ajeak


EAJren barruan ere urak nahasiak omen dabiltza. Berri horrek normaletik gehiago du harrigarritik baino. Inguruan begiratzeak erraztuko digu hori ulertzea, libratzekotan alderdi bakarren bat baino ez baita libratzen elkarri mokoka ibiltzetik.

Inpresio orokorrez jarduteak, ordea, ez gaitu asetuko. Ez du balio “zu txarra zara” esateak, ez. Frogatu egin behar da datu edo ideia arrazoituekin. Kontu jakin batetan bat ez etortzeak ez du esan nahi bat ondo eta bestea txarto dabiltzanik. Bi iritzi ezeberdin dituzte, hori da dena. Eta horrela ere bizi daiteke elkarrekin, Jaun Goikoari esker.
Jarraitu

EAJren bost printzipio ideologiko nagusieatako bat, laugarrena, euskarari buruzkoa da, eta honela diño: “Euzko Alderdi Jeltzaleak euskara dauka euskal hizkuntza nazionaltzat, eta haren normalizaziorako behar den ardura nazionala aintzat hartzea eskatzen du.” Esaldi borobila da, potoloa eta esanguratsua. Noizkoa da printzipio hori? Batek daki! Aspaldikoa oso. Zertan egin dugu aurrera? eta zenbat? eta nortzuk? Galderak elkarren gainean pilatu daitezke, erantzun zehatzik gabe, edo, okerrago, ahalik ixilen albotik igaroz.

EAJk kale egin dio euskarari, nik uste. Janzki ederrez apaindu du: euskararen erabilera araukotzeko Legea, Administraziorako hainbat plangintza, ikastolak, (…..) Baina kale egin dio, alderdiak berak ez duelako nahiko egin, hogeita bost urte eta gero, egoera normalizatua izateko etxe barruan. Ez du balio norberarentzat nahi ez dena auzokari exigitxeak.

EAJk Administrazioan dituen kargu askok (gehienak ere esango nuke) erdaldunak dira edo, jakin arren, ezer gutxi egiten dute euren sail edo zerbitzuetan euskara garatzeko, e I. Zenarruzabeitia!, e Balza!, e Azkuna!, e Atutxa! Okerrena ez dakit hori den, izan ere, aurrera begira ere ez diot borondate argirik ikusten itxuraz aldatzeko.

Bada hor zehar Alderdiaren barruan euskararen erabilera normalizatzeko plan bat. Gaztelaniaz idatzi da, eta nolabaiteko itzulpena egin zaio euskarara. Normala al da hori hogeita bost urte eta gero? Normala da, bestalde, plan horren ikuspegia ia EAE bakarrik izatea?

Ez naiz gehiago luzatuko. Amaitzeko, hauxe baino ez: ez naiz ni esaten dudana, baina badirudi aldaketa sakonen atarian ere egon gaitezkeela, eta susmoa dut EAJk aje gehiegi dituela aldean garai berriei aurre baldintza onetan egin ahal izateko.

Los problemas de Julián.


Julián tiene problemas. No son problemas económicos ni familiares, el trabajo y su vida personal marchan razonablemente bien, con los altibajos que todos padecemos, pero en conjunto… digamos que bien. No, no son esos los problemas que tiene Julián, a él lo que hace tiempo le viene preocupando es lo que el llama encontrar su “ubi” político.

Aunque hace años que viene votando sin mayores problemas ni cuestionamientos al PNV, lleva una temporada un poco revuelto. Hasta ahora solamente en el referéndum de la constitución europea, en el que votó NO, se ha separado de aquella opción. Ahora, me cuenta, las cosas le están cambiando en su cabeza. En poco tiempo han pasado muchas cosas, se han dicho otras tantas y las previsiones de futuro parecen, también, cambiar tan rápido que, sigue, “necesito reflexionar y meditar sobre mi posicionamiento político”.
Continuar

En casa de Julián, y lo comento porque éstas cosas en este país suelen ser parte del know how familiar, hay dos cuestiones que, junto con el Athletic, no admiten matices: la conciencia de que Euskadi, como pueblo, tiene una identidad específica que exige, en la forma que sea, del reconocimiento de esa especificidad (el enunciado es mío, sus padres y él mismo lo expresarían de forma más sencilla), y rechazo de la violencia (“con la guerra civil ya vivimos suficiente violencia, nosotros somos gente de paz”, suele decir su padre).

Julián suele resumir que esto es como buscar ropa de tu talla cuando compruebas que los trajes “pret á porter” no te sientan bien, no te encuentras cómodo. Hemos repasado sus planteamientos, y “sus medidas políticas” son más o menos éstas:

1. Dice mi amigo que el reconocimiento de la especificidad vasca tiene que ir de la mano, a su vez, del reconocimiento del derecho de autodeterminación y de su libre ejercicio.

2. El actual marco jurídico (se refiere al Estatuto de Gernika), me dice, fue un primer paso que necesita de una revisión al alza. ¡Pero si, por cambiar, en estos 25 años han cambiado hasta las reglas de fuera de juego, con la historia esa del "orsay" posicional!, suele decir.

3. Una vez ETA deje la violencia y, por tanto, pensar en el mapa político de Euskadi no requiera estar pendientes con el rabillo del ojo de las barbaridades que puedan hacer o decir y, en consecuencia, nadie vea ilegalizada sus ideas por el hecho de que alguien las juzgue afines a los postulados de la banda terrorista, la “químicas políticas” probablemente fluirán de formas bien distintas. Julián suele decir que en ese nuevo escenario, el tiempo que ahora dedican en las conversaciones de cuadrilla a discutir sobre la violencia, los presos y la ilegalización de las ideas, lo podrán dedicar a “hablar de política de la buena”.

4. “Estamos un poco dormidos”, es como resume Julián la última característica de la que quería hablar. “Por supuesto que habrá que tener en cuenta a los socialistas, dice, pero andar flirteando con ellos no puede despistarnos de que lo que tenemos que hacer es facilitar la articulación de una opción abertzale –con el nombre que sea- que agrupe a una mayoría de vascos. Las cosas están cambiando y van a cambiar aún más, y nosotros no podemos quedarnos quietos, renunciando a la iniciativa que nos corresponde”.

Me ha dicho Julián que se iba a Iruña, a pasar unos días de Sanfermines. Igual es lo mejor que puede hacer. Ya seguiremos con la conversación a la vuelta.

Conversaciones


Rafael Torres, en Diario Directo (06/07/2005)

Cuesta entender que haya gente que prefiera, antes que el fin negociado de la violencia de ETA, que todo siga como desde hace treinta años y casi mil muertos: atentados, secuestros, extorsiones, éxitos policiales, desarticulación de comandos, detenciones... y vuelta a empezar, pues, desgraciadamente, matar es fácil, apenas cuesta lo que vale una pistola y una bala, y por muchos éxitos que cosechen las fuerzas de orden público, nunca bastarán para erradicar definitivamente lo que sólo el imperativo político y social, sobre todo el de la sociedad vasca, puede erradicar.
Continuar

Por eso, y porque quien ha de acordar con ETA su desarme previo a cualquier negociación no es un cualquiera, sino el máximo representante de la Nación, esto es, su Gobierno, merece la pena concederle un voto de confianza, desoyendo a quienes no sólo se obstinan en la solución imposible, sino que insultan, calumnian y denigran a quienes, por creer que una sola vida que se salvara en el futuro compensaría del difícil trago de dialogar con los que mataron, apuestan por las conversaciones para acabar de una vez por todas con la violencia, y no por los tiros ni por el oscuro chorreo de los fondos reservados.

Si el Gobierno español y el Gobierno vasco están manteniendo conversaciones de tanteo con Batasuna, cuyo apoyo social y electoral no ha desaparecido por estar ilegalizada, no hacen, en puridad, sino lo que tienen que hacer, atraer al diálogo pacífico, a la política, a las reglas del juego democrático, a quienes operan en una indeseable marginalidad. Ojalá que algún día, en este país donde nadie escucha a nadie, se celebren y fructifiquen las tan vitalmente denostadas conversaciones de paz.

Boletín de notas


Pupitre
Estos días pasados andaba mi hija nerviosa a la espera del boletín de sus notas. Ya han llegado y, francamente, no ha ido mal la cosa.

Que nadie se asuste, que no pensaba escribir sobre las notas de mi hija, es que cada vez que, en este tiempo, abríamos el buzón a la espera de la carta, me imaginaba yo el boletín de notas y las recomendaciones para el verano que habrán recibido algunos de los líderes políticos del país.

Y me las imaginaba –las recomendaciones- más o menos así:

Continuar

Alumno: Josu Jon Imaz
Valoración global: Necesita mejorar
Recomendaciones para el verano: Durante el curso ha mantenido una atención muy irregular y eso ha podido determinar los resultados finales. Debe centrase en su trabajo y evitar las distracciones que le genera su entorno inmediato. Conviene que todos en casa superéis vuestras fricciones familiares porque son factores que influyen muy negativamente en su rendimiento.

Alumno: Patxi López
Valoración global: Progresa adecuadamente
Recomendaciones para el verano: Se ha esforzado mucho en el final de curso, pero no conviene fiarlo todo a este tipo de esfuerzos puntuales y a las clases de refuerzo que le habéis puesto en la última temporada. Es muy importante que decida su orientación futura y que haga una correcta elección de las asignaturas optativas

Alumno: Begoña Errasti
Valoración global: Progresa adecuadamente
Recomendaciones para el verano: Se le ha visto muy motivada en las últimas semanas del curso. Las cosas le han salido bien, pero conviene que sea realista. Es importante que, con mano izquierda, le hagáis ver sus limitaciones y que, en consecuencia, las decisiones de futuro las tome con realismo y consciente de sus posibilidades reales.

Alumno: Javier Madrazo
Valoración global: Necesita mejorar
Recomendaciones para el verano: En las últimas semanas, él mismo ha planteado sus dudas de si seguir por ciencias o pasarse a letras. Aunque desde fuera le podamos echar una mano en esa decisión, conviene que sea él quien finalmente opte por una o por otra. Desde nuestro punto de vista, conociendo su capacidad de trabajo, pensamos que podría finalizar sus estudios tanto en una como en otra orientación.

Alumno: Patxi Zabaleta
Valoración global: Necesita mejorar
Recomendaciones para el verano: El cambio de colegio le ha afectado, y es normal. Conviene que no se desanime y que siga trabajando como lo ha hecho últimamente. Os sugerimos que mantengáis una reunión con su tutor, para valorar la posibilidad de su vuelta al anterior centro, donde el entorno puede ser para él más motivador.

Alumno: Arnaldo Otegi
Valoración global: Progresa adecuadamente
Recomendaciones para el verano: Aunque los resultados finales han sido buenos, el hecho de cursar los estudios por libre han sido un factor limitante. Conviene que, en cuanto pueda y si es posible para el curso próximo, se incorpore a las clases con normalidad. Desde el punto de vista afectivo, es muy importante que le ayudéis a definir claramente su entorno de amistades.