e-Erdaltzokia


e-Batzokia beharrezkoa da. 2007an Batzoki birtuala asmatu eta Interneten txertatzea txalotzeko asmoa da. EAJ/PNVren 3. Oinarrizko Printzipioak honela dio: "Euskara da gure herriaren hizkuntza. Euskara berreskuratzea eta hedatzea baino aurreragoko lanik ez da gutako inorentzat". 2005eko urriaren 20ko Ezohiko Aberri Batzarrean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Lehen Plana onartu zen, non, besteak beste, honako hau ezartzen baita: "Euskara, Euskadiren hizkuntza propio bakarra da (...) euskararen jakite eta erabilera eremu guzti-guztietan aldeztu eta eragin behar dugu, eta are eremu politikoan".

e-Batzokiak ez ditu mandatu horiek betetzen. e-Batzokia gaztelaniaz sortu da, gaztelaniaz erabilzeko. Hori, 2007an, Internet garaian, gehienbat gazteek erabiliko duten tresna batean, alderdi abertzale batean, EAJn, larria da. Erneguz eta, aldi berean, soseguz esandako hitzak dira; e-batzokia aztertu eta gero esandakoak. Esango dut zergatik.

Asteon idatzi dut hementxe bertan, Arabatiken, artikulu bat, non argiro eta ozen aditzera ematen baitut EZ DIOLA EAJ/PNVk EUSKARARI ERRESPETURIK ERAKUSTEN. Web-gune hau (e-batzokia) aipatutakoaren adibide bat da, beste bat. Eskubide osoa dudala deritzot protesta egiteko gune horretako arduradunen aurrean eta Alderdiko arduradunen aurrean. Badakit kexatzea ez dela nahikoa, frogatu egin behar dela eta alternatibak eskaini. Saiatuko naiz.

Non ikusten ditut akatsak?

1.- Euskara munduko profesionala naiz. Nabarmena da e-batzokia gaztelaniaz sortu dela, gaztelaniaz jarduteko. Gaztelania hizkuntza bakartzat, nagusitatzat edo usuzkotzat dutenentzat dago diseinatuta, orain arte Alderdiak egin izan dituen ekintzarik gehienak bezala.

2.- Bisiten atalean Ariztondok de Imazek egiten dute Agurra:

"He hecho mi primera y satisfactoria visita en e-batzokia.Mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este e-batzokia tan especial para todos los ínternautas euskaltzales.
Eskerrik asko!! Egin dut nire lehen egonaldia e-batzokian. Internauta euskaltzaleok ere geure neurriko batzokia izan dezagun. Lan egin duten guztientzako doa agur hau, esker onez
" (Ariztondo).

Ondo da, ba “Internauta euskaltzaleok ere geure neurriko batzokia izan dezagun” esaldiak ez du esan nahi “han hecho posible este e-batzokia tan especial para todos los ínternautas euskaltzales”. Aldea begibistakoa da. Ariztondok eskatzen duena da euskaltzaleok (euskaraz jakin eta erabili nahi dugunok) gune bat behar dugula geure neurrikoa, alegia, geure (euskaltzaleon) premien eta beharren araberakoa, euskaraz jarduteko eta euskaraz eztabaidatzeko.

Josu Jon Imazek esan du:

"Así como en 1984 EAJ-PNV inició la creación de un modelo de batzokis en red que se ha demostrado exitoso durante más de cien años, así confio que, desde Shangai hasta San Francisco pasando por Paris, e-batzokia será el germen de una nueva red de personas que, desde lo local y lo global, quieran compartir el proyecto de Euskadi con nosotros.
EAJ-PNVK 1894an sortutako batzoki-sareak ukatu ezinezko arrakasta erakutsi izan du azken ehun urteotan. Eta, orduan bezalaxe, sinetsita nago gaur abian jartzen den e-batzokia ere, Shangaitik San Franciscora Paristik zehar, eremu lokalaren eta globalaren bidegurutzean Euskadiren proiektua gurekin partekatu nahi duten guztien sarea izango dela
."

Imazen euskarazko testua ezin hobea da, euskaraz sortua, duda barik; baina ez dator bat gaztelaniazkoarekin. Ikus dezagun

Euskaraz: “EAJ-PNVK 1894an sortutako batzoki-sareak ukatu ezinezko arrakasta erakutsi izan du azken ehun urteotan
Gaztelaniaz: "Así como en 1984 EAJ-PNV inició la creación de un modelo de batzokis en red que se ha demostrado exitoso durante más de cien años

Ohartu al zarete diferentziaz?

Beste kontutxo batzuk:

Gipuzkoa eta Guipuzkoa biak ala biak agertzen dira. Jakingo duzue zelango gatazka dugun, oraindik ere, Gipuzkoa eta Bizkaia izenekin.

Saint Jean Pied de Port agertzen da. Behar bada norbaitek jakingo du Donibane Garazi ere ezaguna dela euskaldunen artean.

Gaztelaniazko Personalidades euskaraz Pertsona ospetsuak da. Gehiegitxo iruditzen zait euskarazko ordaina; agian gaztelaniazkoa ere bai, kontuan izanik EAJren ordezkari edo karguak direla, gehienak publikoak. Pertsona horiei buruzko informazio guztia gaztelaniaz dago.

ACCESO BAZKIDES, lehenengo orrian, hor goi-goian. Ez euskaraz ez gaztelaniaz. Hori bi modutan bakarrik jar daiteke: batean euskaraz eta bestean gaztelaniaz. Gaztelaniazko testuetan euskarazko hitzak erabiltzea euskaldun folklorikoen edo euskararik ez dakiten erdaldunen jarrera tipikoa eta topikoa da. Hori Imazek eta Egibarrek ez lukete sekula egingo.


-"Nola kidetu naiteke"? (edo bazkidetu?, Bazkide ala Kide?)

- "Ez daukagu iruzkinarik" ??????

- "Historia en pegatinas", gaztelaniaz modu bakarrean; euskaraz "pegatinen historia/historia pegatinetan" (biak agertzen dira)

- Agiriak: gaztelania hutsean

- "El equipo de desarrollo de e-batzokia quiere agradecer las numerosas colaboraciones y aportaciones que ha recibido desde su puesta en marcha":

"e-batzokia garatu duen lan taldeak eta EAJ-PNVk bere ingurunetatik jaso dituen laguntza anitzak eskertu nahi ditu"

Ez dute gauza bera esaten; areago, ez dago jakiterik euskarazkoak zer diñoen.

- "Donostia-San Sebastián/Donostia(¿); Vitoria-Gasteiz/Gasteiz (???)". Irizpide zehatzak aukeatu beharko dira. Nahikoa litzateke Euskaltzaindiaren arauak beteko balira.

- Euskaldunak euskarazko atalaren barruan "Conocidos por el nombre de su caserío (Axular, Endañeta, …)" gaztelaniaz.

- Euskarazko atalean: "Euskara: Distribución dialectal del euskara (bizkaitarra, gipuztarra,(...)" Alde batetik gaztelaniaz; eta bestetik euskalkien izenak bizkaiera, gipuzkera, (...) dira.

- Foro berriak izango da e-batzokiko gunerik inportanteena, eztabaida pizteo sortutakoa. Hiru eztabaida jarri dira, hirurak gaztelaniaz. Adibide hauen moduko beste pila daude.

Ondorioak

Webgune birtual hau azkarregi egin da, gutxiegi hausnartuta euskal ikuspegitik. EAJk, alderdi abertzalea denez eta euskara hizkuntza propio duenez, aldaketa estrukturala behar du euskararekiko. Esaldi honek ondo jasotzen du egin beharrekoa: euskara bihotzetik ahora. Behingoz konturatu behar dugu ez dela nahiko Jon, Igone edo Ander deitzearekin. Ez dela nahiko ezta euskaraz jakitearekin. EAJk behingoz jakin behar du euskara biziko bada, erabiltzen delako izango dela, burukideek erabiltzen dutelako, EBBko bilerak euskaraz egiten direlako, Urkulluk eta Imazek txikitoak euskaraz hartzen dituztelako.

EAJk jakin behar du, inork jakitekotan, e-batzokia euskaraz ere sortu behar dela. Ez da nahiko zelanbait euskaraz jartzearekin. Sortu egin behar da euskaraz. Denok (Urkulluk, Imazek, Ariztondok, Egibarrek, Gerenabarrenak eta Arzalluzek) dakigu Web-gune hau gaztelaniaz taxutu dela. Eta okerrena: euskaraz ez dakiten -edo justu dakiten- pertsonak prestatu dutela. HORIEK IZANGO AL DIRA ARDURADUNAK? Hori horrela bada nik ez dut izenik emango

Alternatiba

Denbora hartu. Pentsatu behar-beharrezkoa dela honelako gune bat. Beharrezkoa da euskaraz ere sortua, euskaraz ere normaltasunez jarduteko. Ez da nik esana, Ariztondok ere aipatu du: "Internauta euskaltzaleok ere geure neurriko batzokia izan dezagun". Ez dugu nahi guretzat bakarrik egin dadin; ez gara horren pretentziosoak. Guretzat ere nahi dugu, euskaldun euskaltzaleontzat.

Hasieratik gaizki diseinatuta dagoenez, gelditzeko eskatzen dut. Arnasa hartu eta berriro hasi. Hainbatek eman diote ongi etorria. Horietariko inor ez da gelditu euskarazko testuetan. Horiek guztiek gaztelania erabiliko dute.

Etiquetas:

14 Comentarios:

Blogger Igone dijo...

algunos más que afiliados al PNV (si es que lo sois que tengo mis dudas) parecéis terroristas linguísticos.

Si estuvisteis en la presentación de dicho evento, dijeron que estaban todavía en labores de desarrollo, y que esto seguiría creciendo.

Y vosotros, en vez de criticar constructivamente, a tocar las narices!!!!

Así se construye euzkadi si señor!!

18 febrero, 2007 17:26  
Blogger E.Gorospe dijo...

Ez naiz alderdikide hutsa, Igone. Alderdiko barne kagua naiz, kobratzen ez duten horietarikoa. Nire Batzokian botorik gehien lortu nuen.

Ez dakit zergatik erantzunten diozun gaztelaniaz euskaraz egindako kritikari. Espero dezagun zu ez izatea e-batzokiaren arduraduna, ze justu horixe da nik kritikatzen dudana erdaldunen eskue uzte hau bezalako egitasmo inportantea.

Nire kritika, Igone, oso konstruktikoa da. Konstruktiboa eta eraginkorra, ikusten dudanez. Nik esana da: "Webgune birtual hau azkarregi egin da, gutxiegi hausnartuta euskal ikuspegitik. EAJk, alderdi abertzalea denez eta euskara hizkuntza propio duenez, aldaketa estrukturala behar du euskararekiko" Alegia, gauzak astiro eta ondo egin behar direla. Ez azkar eta gaizki. e-batzokia bezalako egitasmoa ezin da azkar eta halamoduz egin. Eta, batik, bat, ondo taxatut eta gero eman behar da argitara. Ez bada beste arrazoiren bat dagoela. Hola balitz, zer esan?

18 febrero, 2007 18:29  
Blogger Aizkora dijo...

Hace falta ser muy osada para acusar a nadie de terrorista lingüistico, cuando a una le avala una trayectoria, en la red, plagada de encomiendas de desestabilización hacia otras iniciativas y, sobre todo, de servilismo… eso sí, bien recompensado.

18 febrero, 2007 19:43  
Blogger Euskadiano dijo...

¿Terroristas linguisticos por pedir igualdad de trato entre el euskera y el castellano? ¿Por no entender que no se le dé al euskera el trato que merece? ¿Y tú eres nacionalista, Igone?

18 febrero, 2007 20:51  
Blogger Igone dijo...

euskadiano, SE DIJO QUE SE SEGUÍA TRABAJANDO!!!

Si estuvistéis en la presentación del acto, josune lo dijo muy clarito..

y se os olvida que en Euzkadi, se habla otro idioma, el frances, nos guste o no. y no he oido a nadie quejarse por dejar de lado a nuestros hermanos de iparralde...

nahi izango banu, hau eskaraz esango nuke, baina hau irakurtzen duen jende askok, ez du euskaraz memperatzen...

así que prefiero escribir en gastelaniaz para que todos puedan entendernos!

Estos cabreos, no llevan a agrandar un proyecto....todo lo contrario....si os importase el e-batzokia, mandaríais críticas constructivas al administrador de la página y aportaríais... lo demás, son críticas destructivas, que no sirven para hacer más grande, algo que el EBB ha intentado poner en marcha.

18 febrero, 2007 21:19  
Blogger unai dijo...

Euskarazko webgunea eskatzeagatik terroristak gara!!

Aupa Igone, jakin ezazu zeu ere terrorista bat zarela, pazientzia eskatzeagatik.

Ai ene....

19 febrero, 2007 09:27  
Blogger KONPONKIDE dijo...

Igone, ezin duzu kritika hori ulertu zure aurkako erasoa bailitzan.

Gaztea zara eta agian bizkor berotzen zaizu odola. Baina Gorospek arrazoia du oraingoan. Ni ere alderdikidea naiz eta eman dut izena e-batzokian. Tamalez, bertan ibili naizenean atentzioa eman dit euskarazko bertsioaren kalitate eskasak. Hobetu beharra dago eta hori esatea ez da terrorismo linguistikoa.

Pasatu egin zara eta zeure burua oso leku txarrean utzi duzu. Zuk esandakoak irakurrita Gorospek dioenari arrazoia eman diozu.
Interneteko baliabideak garatu nahi izatea oso ondo dago baina betiere, euskara lehenetsita.
Mesedez, hurrengoan erantzun aurretik, arnasa sakon hartu pare bat bidar; edonork ez luke jakingo abertzale batek esandakoak direnik zuk idatzitakoak!!

19 febrero, 2007 09:49  
Blogger Igone dijo...

E Gorospe, MESEDEZ, BIDALI EMAIL BAT BLOGAN AGERTZEN DEN EMAILara ESKERRIK ASKO

19 febrero, 2007 11:04  
Blogger Maritxu dijo...

Joer Igone, Sabin Etxea Sabin Etxean lanean zaudenetik Josu Jonen eta Rouco varelaren bozeramailea ematen duzu!

20 febrero, 2007 18:57  
Anonymous Anónimo dijo...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

09 noviembre, 2009 07:38  
Anonymous Anónimo dijo...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

14 noviembre, 2009 20:25  
Anonymous Anónimo dijo...

, nude list of tumblr, 898886, sexy celebs of tumblr, 346166,

05 agosto, 2011 18:59  
Anonymous Anónimo dijo...

, aruna shields nude, uqz, michelle pfeiffer nude, kysq,

07 agosto, 2011 10:58  
Anonymous Anónimo dijo...

Helo ! Forex - Работа на дому чашкой чая успешно зарабатыватьдоход, достаточно зарегистрироваться forex [url=http://foxfox.ifxworld.com/]forex[/url]

28 noviembre, 2012 08:28  

Publicar un comentario

<< Home